Czasopismo Zeszyty Wiejskie powstało w 1998 roku jako biuletyn informacyjno-naukowy Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi Uniwersytetu Łódzkiego. Czasopismo jest wydawane przez Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego.
Ma charakter interdyscyplinarny. Publikuje artykuły, recenzje i inne materiały naukowe dotyczące szeroko rozumianej tematyki wiejskiej (rural studies), z zakresu m.in.: nauk o kulturze i religii, historii, archeologii, nauk o sztuce, literaturoznawstwa; nauk socjologicznych, nauk prawnych, ekonomii i finansów, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej; nauk leśnych, rolnictwa i ogrodnictwa; architektury i urbanistyki.
Redakcja przyjmuje teksty w językach: polskim, angielskim, czeskim, niemieckim, rosyjskim, słowackim i ukraińskim.
Pełne teksty artykułów są dostępne w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND.
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2019)
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2021)
Dyscyplina wg MNiSW: nauki o kulturze i religii

Zespół redakcyjny

Kolegium Redakcyjne
Damian Kasprzyk (Uniwersytet Łódzki) – redaktor naczelny
Jarosław Kita (Uniwersytet Łódzki) – zastępca redaktora naczelnego
Sebastian Latocha (Uniwersytet Łódzki) – sekretarz redakcji/redaktor tematyczny – etnologia
Małgorzata Łapa (Uniwersytet Łódzki) – sekretarz redakcji/redaktor tematyczny – historia
Katarzyna Walińska (Uniwersytet Łódzki) – redaktor językowy/język angielski
Barbara Januszkiewicz (Uniwersytet Narodowy im. Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podolskim) – redaktor
Ewa Koralewska (Biblioteka Sejmowa, Warszawa) – redaktor
Karol Walczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – redaktor
Rada Naukowa
Andrzej Lech – Uniwersytet Łódzki – przewodniczący
Semen Abramowicz – Uniwersytet Narodowy im. Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podolskim
Iskra Baeva – Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa Ochrydy
Władysław Baranowski – Uniwersytet Łódzki
Alyaksandr Bashkou – Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra Puszkina
Wiesław Caban – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Janusz Gmitruk – Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Tadeusz Grabarczyk – Uniwersytet Łódzki
Tomasz Lech – Uniwersytet Łódzki
Nicolas Masłowski – Uniwersytet Karola w Pradze
Giennadij F. Matwiejew – Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa
Leszek Olejnik – Uniwersytet Łódzki
Marek Przeniosło – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Michal Rak – Czechosłowacka Wspólnota Legionowa, Praga
Edyta Roszko – Chr. Michelsen Institute, Bergen
Marta Wieczorek – Zayed University, Dubaj
Maria Wieruszewska-Adamczyk – Polska Akademia Nauk
Leonid Zashkilnyak – Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki
Wojciech Ziomek – Uniwersytet Łódzki

ISSN 1506-6541
e-ISSN 2657-4373
Kontakt
UNIWERSYTET ŁÓDZKI Redakcja "Zeszytów Wiejskich"
90-131 Łódź, ul. Lindleya 3/5, pok. 229, Tel: (042) 635 61 55
e-mail: zeszyty.wiejskie@uni.lodz.pl
Damian Kasprzyk (redaktor naczelny) e-mail: damian.kasprzyk@uni.lodz.pl
WWW: Zeszyty Wiejskie

Collections in this community

Recent Submissions

View more