SPIS TREŚCI

  Od Redakcji

 1. Profesor Andrzej Lech. W 70-lecie urodzin i 50-lecie pracy naukowej
  Władysław Baranowski
 2. Bibliografia prac Profesora Andrzeja Lecha
  Anna Deredas
 3. Wykaz prac doktorskich i magisterskich opracowanych pod kierunkiem Profesora Andrzeja Lecha
  Anna Deredas
 4. W STRONĘ ETNOLOGII

 5. Wieś – miasto. Opozycje, antagonizmy, splątane narracje
  Maria Wieruszewska
 6. Folklorystyka online w świetle problematyki dziedzictwa digitalnego
  Violetta Krawczyk-Wasilewska
 7. Tradycyjne formy transportu na ziemiach polskich. Przenoszenie różnych brzemion siłami ludzi w pierwszej połowie XX wieku
  Zygmunt Kłodnicki
 8. „Zrób to sam/Do it yourself”. Nowe oblicza rzemiosła i rękodzieła w kulturze współczesnej
  Katarzyna Orszulak-Dudkowska
 9. Mapy naturalistyczne, mapy melancholijne. Z cyklu: intermedia podhalańskie
  Ewa Nowina-Sroczyńska
 10. Wolskie memuary. Wola Krzysztoporska we wspomnieniach Heleny Szereszewskiej, Włodzimierza Dajcza i Jana Kodrębskiego. Egzemplifikacje na marginesie historii antropologicznej i historii regionalnej
  Sebastian Latocha
 11. Żniwa – święty czas pracy. Malarstwo i pamięć dzieciństwa
  Marcin Kępiński
 12. Zmiany i napięcia w krajobrazie jurajskiej wsi. Na marginesie badań w Mstowie
  Aleksandra Krupa-Ławrynowicz
 13. Komu grają Organy? Wokół historii i mitów pomnika na Przełęczy Snozka
  Szymon Swoboda
 14. Tradycje ludowe w muzyce wojskowych jednostek podhalańskich (1918–1939). Wybrane zagadnienia i postacie
  Aleksandra Anna Kozłowska
 15. „Hauzeracy idą!”. Piosenka na łódzkim podwórku
  Krzysztof Paweł Woźniak
 16. Motywy wiejskie w polskich piosenkach (po II wojnie światowej)
  Jan Chańko
 17. Mężczyźni Pietryny
  Robert Dzięcielski
 18. Patriotyzm lokalny – konteksty tożsamościowe
  Damian Kasprzyk
 19. Tradycja w mundur ubrana
  Katarzyna Kurowska
 20. Bułgarska obrzędowość karnawałowa na przykładzie kukeri
  Magdalena Zytka
 21. O etycznych aspektach w badaniach „trudnych problemów”
  Krystyna Piątkowska
 22. Metody leczenia chorób wśród ludu polskiego w XIX wieku. Próba bilansu
  Aneta Domańska
 23. Maria Biernacka. Szkic biograficzny
  Ewa Koralewska
 24. Alexander Treichel (1837–1901) – zapomniany etnograf z pogranicza Kaszub i Kociewia
  Tadeusz Grabarczyk
 25. Świat według Władysława Anyszki
  Karolina Wanda Rutkowska
 26. Przemilczenia w kulturze. Przyczynek do historii Sylvii Likens
  Aleksandra Rzepkowska
 27. próba wodospadu
  Przemysław Owczarek
 28. W NURCIE HISTORII

 29. Ulicą Byszewską do Skoszew w gminie Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnim
  Jan Szymczak
 30. Mieszkańcy Sieradza w XVII i XVIII wieku – studium demograficzne
  Zbigniew Anusik
 31. Władca wizjoner. Reformy agrarne Józefa II
  Rafał Kowalczyk
 32. Dwa małżeństwa, jeden rozwód. Umowy matrymonialne na wsi w świetle najstarszych akt notariuszy warciańskich z lat 1808–1810
  Piotr Szkutnik
 33. Ziemiańskie gorzelnie w Królestwie Polskim w latach 1879–1913
  Wiesław Puś
 34. Ziemiaństwo polskie a modernizacja gospodarki rolnej do 1914 r. (zarys problematyki)
  Jarosław Kita
 35. Niewolnictwo – trudny problem Stanów Zjednoczonych Ameryki
  Jolanta A. Daszyńska
 36. Dzieje działalności przemysłowej w Stoczku Łukowskim i okolicach
  Piotr Czepas
 37. To była miejscowość [...] rzeźników, krawców i szewców. Studium z historii rzemiosła i przemysłu w Grabowie
  Barbara Chlebowska
 38. Zabytkowa kamienica przy ul. Sienkiewicza 21 w Łodzi
  Dariusz Klemantowicz
 39. Saga rodu Anisimowiczów
  Amilkar Kosiński
 40. Agraryści chorwaccy w walce o niepodległość oraz demokratyczno-ludowy i federacyjny kształt Królestwa Serbii, Chorwacji, Słowenii (1904–1922)
  Romuald Turkowski
 41. Союз 17 Октября и крестьянский вопрос
  Edward Wiśniewski
 42. „Wieś dla dzieci” – akcja Rady Głównej Opiekuńczej w latach 1916–1920
  Małgorzata Przeniosło
 43. Polityczne dzieje ruchu ludowego w Rumunii i spory o jego model ideologiczny w pierwszym okresie działalności parlamentarnej Partidul Ţărănesc (1918–1920)
  Tadeusz Dubicki, Andrzej Dubicki
 44. Zmieniamy siebie i wieś. Chłopskie społeczniczki z portfolio ziemianki okresu II Rzeczypospolitej
  Ewelina Maria Kostrzewska
 45. Okręgowy Szpital Koni nr 4 w Łodzi w latach 1918–1926
  Witold Jarno
 46. Reglamentacja handlu zagranicznego w Polsce w latach trzydziestych XX wieku
  Małgorzata Łapa
 47. Polityczne uwarunkowania utworzenia i działalności przysposobienia rolniczo-wojskowego młodzieży (1947–1948)
  Krzysztof Lesiakowski
 48. Lokalne oblicze „bitwy o handel” na łamach „Życia Radomskiego”
  Justyna Górska-Streicher
 49. Historia zatrzymana w kalendarzu
  Rafał Stobiecki
 50. Ruch ludowy w powiecie sieradzkim w okresie „odwilży popaździernikowej” (1956–1958)
  Leszek Olejnik
 51. Rola spółdzielczości „Samopomoc Chłopska” w życiu wsi (1944–1989)
  Zofia Chyra-Rolicz
 52. Twórczość komediowa Mieczysława Fijałkowskiego
  Jerzy Mazurek
 53. Piotr Szymanek (1895–1975) ps. „Semko”, „Piotr”
  Janusz Gmitruk
 54. „Biuletyn” – pismo Polskiego Stronnictwa Ludowego na Uchodźstwie – grupy brukselsko-waszyngtońskiej
  Arkadiusz Indraszczyk
 55. Ze studiów nad symboliką samorządową województwa łódzkiego. Herb gminy wiejskiej ze stolicą w Kutnie
  Marek Adamczewski
 56. W DUCHU ARCHEOLOGII

 57. Późnośredniowieczne wsie w świetle badań archeologicznych
  Anna Marciniak-Kajzer
 58. O długim trwaniu, czyli o kilku dworach z terenu Sieradzkiego
  Leszek Kajzer
 59. Góra Skarzawa. Archeologiczne (i nie tylko) odkrywanie miejsca
  Olgierd Ławrynowicz
 60. Uwagi o bezpochówkowych kurhanach kultury pomorskiej na obszarze Pojezierza Kaszubskiego
  Radosław Janiak
 61. Między etnografią a archeologią doświadczalną, czyli o smaku świątecznych szynek
  Aldona i Aleksander Andrzejewscy

Recent Submissions

 • Między etnografią a archeologią doświadczalną, czyli o smaku świątecznych szynek 

  Andrzejewska, Aldona; Andrzejewski, Aleksander (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
  One of the main problems of living human was food storage. The biggest problem was with perishable meat. So, in order to keep meat in good condition, people dried or smoked it. Smoking is a method of preserving food: ...
 • Uwagi o bezpochówkowych kurhanach kultury pomorskiej na obszarze Pojezierza Kaszubskiego 

  Janiak, Radosław (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
  Along with typical mounds, the barrow cemeteries of the Pomeranian culture that were common in the area of the Kaszuby Lake District also yielded stone structures containing no burials. Their diameters were most often ...
 • Góra Skarzawa. Archeologiczne (i nie tylko) odkrywanie miejsca 

  Ławrynowicz, Olgierd (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
  The article presents an example of Mount Skarzawa (near Mstów, on the north-east of Częstochowa) which has shown the cognitive potential of ethnographic interviews for the archaeological research on the recent past. ...
 • O długim trwaniu, czyli o kilku dworach z terenu Sieradzkiego 

  Kajzer, Leszek (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
  The focus of this article are medieval and modern manor houses from the area of the Sieradz Land, which is a historical region in the central Poland. For the author the “manor houses” are not only the buildings, but also ...
 • Późnośredniowieczne wsie w świetle badań archeologicznych 

  Marciniak-Kajzer, Anna (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
  In this article the author presents some research on medieval rural settlements. However, they haven’t been the subject of systematic archaeological research in Poland yet. The most of them were rescue excavation on the ...
 • Ze studiów nad symboliką samorządową województwa łódzkiego. Herb gminy wiejskiej ze stolicą w Kutnie 

  Adamczewski, Marek ORCID (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
  In December 2015, after one year of debate on the version of coat of arms, Kutno Municipal Council passed a resolution to establish a coat of arms. Councilors accepted that the coat of arms of Kutno would be a shield on ...
 • „Biuletyn” – pismo Polskiego Stronnictwa Ludowego na Uchodźstwie – grupy brukselsko-waszyngtońskiej 

  Indraszczyk, Arkadiusz (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
  The paper describes the genesis and content of “Biuletyn”, the journal edited by management board of Brussels-Washington group of the Polish Peasant Party in the years 1977–1988. They were Stanisław Bańczyk and ...
 • Piotr Szymanek (1895–1975) ps. „Semko”, „Piotr” 

  Gmitruk, Janusz (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
  The paper presents the biography of Piotr Szymanek, a youth and peasant movement activist who came from Radomsko area. Since 1918 he belonged to the Polish Peasant Party “Liberation”. Since 1931 he was a secretary of ...
 • Twórczość komediowa Mieczysława Fijałkowskiego 

  Mazurek, Jerzy (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
  Mieczysław Fijałkowski (1888–1972) was an author of 12 comedies, three volumes of short stories and also memoires. The memoirs, as well as some of the short stories, were published; alas, none of his plays was. Nevertheless, ...
 • Rola spółdzielczości „Samopomoc Chłopska” w życiu wsi (1944–1989) 

  Chyra-Rolicz, Zofia (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
  This paper describes the conditions of establishing new socialist cooperatives for peasants after the World War II according to the patterns of central planned economy and new political goals changing the Polish society ...
 • Ruch ludowy w powiecie sieradzkim w okresie „odwilży popaździernikowej” (1956–1958) 

  Olejnik, Leszek (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
  In the aftermath of the de-Stalinization processes (“political thaw”) the domestic peasant movement became markedly revived. The United People's Party (ZSL) was joined by genuine people’s activists who had been ...
 • Historia zatrzymana w kalendarzu 

  Stobiecki, Rafał (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
  This paper is an attempt to reflect on the calendar as a historical source for contemporary history. The author’s commentary was prompted by Kalendarz robotniczy na rok 1953 (Workers’ calendar for 1953) published by ...
 • Lokalne oblicze „bitwy o handel” na łamach „Życia Radomskiego” 

  Górska-Streicher, Justyna (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
  Over the years, Radom was a very important trade centre in the region. People of Radom and peasants from the neighborhood could sell their goods at the main marketplace, which was situated within the market square and a ...
 • Polityczne uwarunkowania utworzenia i działalności przysposobienia rolniczo-wojskowego młodzieży (1947–1948) 

  Lesiakowski, Krzysztof (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
  During World War I and II not only the army but the whole nations were fighting. Therefore, military training involving all society, especially the young people, was necessary. During the interwar period in Poland the ...
 • Reglamentacja handlu zagranicznego w Polsce w latach trzydziestych XX wieku 

  Łapa, Małgorzata (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
  In the 30s of the twentieth century, as a result of the economic crisis, a system of restrictions on payment transactions with foreign countries was introduced in Poland. It was closely associated with the limitation of ...
 • Okręgowy Szpital Koni nr 4 w Łodzi w latach 1918–1926 

  Jarno, Witold (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
  The article describes the history of the military hospital for horses in Lodz, which existed in the years 1918–1926. The hospital was created in November 1918 on the basis of a German hospital for horses, which existed ...
 • Zmieniamy siebie i wieś. Chłopskie społeczniczki z portfolio ziemianki okresu II Rzeczypospolitej 

  Kostrzewska, Ewelina (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
  In the early twentieth century there appeared women with emancipatory aspirations among peasants. They were adopting standards proposed by representatives of landladies from intellectual elites. The process was continued ...
 • Polityczne dzieje ruchu ludowego w Rumunii i spory o jego model ideologiczny w pierwszym okresie działalności parlamentarnej Partidul Ţărănesc (1918–1920) 

  Dubicki, Tadeusz; Dubicki, Andrzej (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
  The development of Romanian agrarian movement started quite late – just after the Great War. The reason for it was an ancient-modeled voting law used in Romania before 1919. In this model the peasantry in Romania had ...
 • „Wieś dla dzieci” – akcja Rady Głównej Opiekuńczej w latach 1916–1920 

  Przeniosło, Małgorzata (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
  The “Countryside For Children” campaign was organized by the Central Welfare Council, one of the largest self-help organizations in Poland during the World War I and after the armistice. The aim of the campaign was to ...
 • Союз 17 Октября и крестьянский вопрос 

  Wiśniewski, Edward (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
  In November 1905, the Union of October 17 was founded by liberal conservatists. In the party’s initial programme, not a hint of the problems of peasantry appeared. Not until the first elections of State Duma were organized, ...

View more