Now showing items 1-20 of 59

  • „Biuletyn” – pismo Polskiego Stronnictwa Ludowego na Uchodźstwie – grupy brukselsko-waszyngtońskiej 

   Indraszczyk, Arkadiusz (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   The paper describes the genesis and content of “Biuletyn”, the journal edited by management board of Brussels-Washington group of the Polish Peasant Party in the years 1977–1988. They were Stanisław Bańczyk and ...
  • Saga rodu Anisimowiczów 

   Kosiński, Amilkar (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   The saga about the Anisimowicz family is a chronicle record of fates of the family coming from Podlasie – current borderland in the east of Poland. For centuries it was a cultural, social and ethnic conglomeration, which ...
  • Lokalne oblicze „bitwy o handel” na łamach „Życia Radomskiego” 

   Górska-Streicher, Justyna (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   Over the years, Radom was a very important trade centre in the region. People of Radom and peasants from the neighborhood could sell their goods at the main marketplace, which was situated within the market square and a ...
  • Rola spółdzielczości „Samopomoc Chłopska” w życiu wsi (1944–1989) 

   Chyra-Rolicz, Zofia (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   This paper describes the conditions of establishing new socialist cooperatives for peasants after the World War II according to the patterns of central planned economy and new political goals changing the Polish society ...
  • Piotr Szymanek (1895–1975) ps. „Semko”, „Piotr” 

   Gmitruk, Janusz (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   The paper presents the biography of Piotr Szymanek, a youth and peasant movement activist who came from Radomsko area. Since 1918 he belonged to the Polish Peasant Party “Liberation”. Since 1931 he was a secretary of ...
  • O długim trwaniu, czyli o kilku dworach z terenu Sieradzkiego 

   Kajzer, Leszek (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   The focus of this article are medieval and modern manor houses from the area of the Sieradz Land, which is a historical region in the central Poland. For the author the “manor houses” are not only the buildings, but also ...
  • Świat według Władysława Anyszki 

   Rutkowska, Karolina Wanda (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   In 1896 a farmer from Retki, Władysław Anyszka (1848–1924), founded a neo-gothic chapel alongside his neighbors and his wife – Marianna. During the restoration works held in 1993, conducted by Museum in Łowicz, records ...
  • Alexander Treichel (1837–1901) – zapomniany etnograf z pogranicza Kaszub i Kociewia 

   Grabarczyk, Tadeusz (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   Alexander Treichel was mostly known as an amateur archaeologist. His truest passion was to portray customs of Pomerelian autochthons in 19th century. Having graduated from law and economic studies in Berlin, he decided ...
  • Góra Skarzawa. Archeologiczne (i nie tylko) odkrywanie miejsca 

   Ławrynowicz, Olgierd (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   The article presents an example of Mount Skarzawa (near Mstów, on the north-east of Częstochowa) which has shown the cognitive potential of ethnographic interviews for the archaeological research on the recent past. ...
  • „Wieś dla dzieci” – akcja Rady Głównej Opiekuńczej w latach 1916–1920 

   Przeniosło, Małgorzata (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   The “Countryside For Children” campaign was organized by the Central Welfare Council, one of the largest self-help organizations in Poland during the World War I and after the armistice. The aim of the campaign was to ...
  • Союз 17 Октября и крестьянский вопрос 

   Wiśniewski, Edward (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   In November 1905, the Union of October 17 was founded by liberal conservatists. In the party’s initial programme, not a hint of the problems of peasantry appeared. Not until the first elections of State Duma were organized, ...
  • Tradycyjne formy transportu na ziemiach polskich. Przenoszenie różnych brzemion siłami ludzi w pierwszej połowie XX wieku 

   Kłodnicki, Zygmunt (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   A man had been carrying various loads for ages. It was a few thousand years ago that after spreading of agriculture and sedentary lifestyle as well as domestication of cattle, horses and donkeys, new methods of ...
  • Twórczość komediowa Mieczysława Fijałkowskiego 

   Mazurek, Jerzy (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   Mieczysław Fijałkowski (1888–1972) was an author of 12 comedies, three volumes of short stories and also memoires. The memoirs, as well as some of the short stories, were published; alas, none of his plays was. Nevertheless, ...
  • Polityczne dzieje ruchu ludowego w Rumunii i spory o jego model ideologiczny w pierwszym okresie działalności parlamentarnej Partidul Ţărănesc (1918–1920) 

   Dubicki, Tadeusz; Dubicki, Andrzej (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   The development of Romanian agrarian movement started quite late – just after the Great War. The reason for it was an ancient-modeled voting law used in Romania before 1919. In this model the peasantry in Romania had ...
  • Dzieje działalności przemysłowej w Stoczku Łukowskim i okolicach 

   Czepas, Piotr (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   The present paper focuses on the history of industrial activity in Stoczek Łukowski and surrounding areas. The territorial scope of the study is limited by the current administrative borders of the town and commune of ...
  • To była miejscowość [...] rzeźników, krawców i szewców. Studium z historii rzemiosła i przemysłu w Grabowie 

   Chlebowska, Barbara (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   The paper is titled “It was a town of [...] tailors, shoemakers and butchers. A study on the history of crafts and industry in Grabów” is the chronicle of industrial enterprises and crafts in this town mainly in the ...
  • Agraryści chorwaccy w walce o niepodległość oraz demokratyczno-ludowy i federacyjny kształt Królestwa Serbii, Chorwacji, Słowenii (1904–1922) 

   Turkowski, Romuald (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   The article presents the circumstances of the creation, at the beginning of the twentieth century, of the Croatian Peasants Party. It emphasizes that its founders, and then leaders, Dr Stepan Radić and his brother Antun ...
  • Zabytkowa kamienica przy ul. Sienkiewicza 21 w Łodzi 

   Klemantowicz, Dariusz (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   In the city center of Lodz, on the corner of 21, Henryk Sienkiewicz street (formerly Wild, Mikołajewska) and 10, Stanislaw Moniuszko street (formerly Passage Meyer) there is a historic town house. Since 1990 it had been ...
  • Wieś – miasto. Opozycje, antagonizmy, splątane narracje 

   Wieruszewska, Maria (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   The subject of analysis are – various images, views, perceptions, meanings and interpretations of the countryside and towns in Europe. The terms, words and notions used in the description have a character of historical ...
  • Folklorystyka online w świetle problematyki dziedzictwa digitalnego 

   Krawczyk-Wasilewska, Violetta (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   In the digital age the notion of intangible cultural heritage has modern connotations that give the term new meanings and approaches. According to UNESCO and the EU authorities the “new” heritage needs to be safeguarded and ...