Now showing items 21-40 of 59

  • Wolskie memuary. Wola Krzysztoporska we wspomnieniach Heleny Szereszewskiej, Włodzimierza Dajcza i Jana Kodrębskiego. Egzemplifikacje na marginesie historii antropologicznej i historii regionalnej 

   Latocha, Sebastian (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   There are three published personal diaries related to Wola Krzysztoporska: Józef i Hana. Kronika rodziny Szpilfoglów z Krysztoporskiej Woli (by Helena Szereszewska), Odłamki czasu (by Włodziemierz Dajcz) and Ze ...
  • Profesor Andrzej Lech. W 70-lecie urodzin i 50-lecie pracy naukowej 

   Baranowski, Władysław (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
  • Przemilczenia w kulturze. Przyczynek do historii Sylvii Likens 

   Rzepkowska, Aleksandra (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   Sylvia Marie Likens was an American murder victim from Indiana. She was tortured to death by a housewife – Gertrude Baniszewski, Gertrude’s children, and other young people from their neighborhood in Indianapolis. ...
  • Maria Biernacka. Szkic biograficzny 

   Koralewska, Ewa (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   The article presents the biography of Professor Maria Biernacka. She started her social-political activity in Małopolska Rural Youth Union, then she was a member of Rural Youth Union of Poland, since 1938 she belonged ...
  • Ulicą Byszewską do Skoszew w gminie Nowosolna w powiecie łódzkim wschodnim 

   Szymczak, Jan (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   In Nowosolna commune (Neu-Sulzfeld) near Lodz the greatest importance in the past belonged to Skoszewy, today’s Old Skoszewy that received city rights in 1426 two years after Lodz. In the middle of the road from Nowosolna to ...
  • próba wodospadu 

   Owczarek, Przemysław (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
  • „Zrób to sam/Do it yourself”. Nowe oblicza rzemiosła i rękodzieła w kulturze współczesnej 

   Orszulak-Dudkowska, Katarzyna (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   The article presents the “do it yourself” (DIY) phenomenon which is popular in culture nowadays. It constitutes a distinctly noticeable sign of the return to craftwork based on manual work. The author treats this phenomenon ...
  • Wykaz prac doktorskich i magisterskich opracowanych pod kierunkiem Profesora Andrzeja Lecha 

   Deredas, Anna (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
  • Bibliografia prac Profesora Andrzeja Lecha 

   Deredas, Anna (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
  • Tradycje ludowe w muzyce wojskowych jednostek podhalańskich (1918–1939). Wybrane zagadnienia i postacie 

   Kozłowska, Aleksandra Anna (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   The martial music has accompanied the people since the antiquity. It has been used to announce military events or accompany marching formations but first of all to intimidate the enemy and to encourage the fighting ...
  • Mężczyźni Pietryny 

   Dzięcielski, Robert (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   The city of Lodz is strictly connected with Piotrkowska Street which is the heart and the symbol of the city. We can easily find stories of specific men and their images which are related to Piotrkowska Street. The street ...
  • Metody leczenia chorób wśród ludu polskiego w XIX wieku. Próba bilansu 

   Domańska, Aneta (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   Knowledge of folk medicine is still fragmented and not fully tested. Folk medicine are rural home remedies, which are based mainly on raw materials derived from the plant world, ergo of herbs, shrubs, bushes and trees, ...
  • Tradycja w mundur ubrana 

   Kurowska, Katarzyna (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   A scout uniform is one of the most important traditional symbols of Polish scouting. The specific arrangement of the elements gives us a variety of information about its owner. The goal of this article is to analyse a ...
  • Motywy wiejskie w polskich piosenkach (po II wojnie światowej) 

   Chańko, Jan (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   The author made an attempt to present the different aspects of village life described in lyrics of Polish songs. The analysis was based upon sources from the Internet such as: Biblioteka Polskiej Piosenki, Tekstowo.pl. ...
  • Komu grają Organy? Wokół historii i mitów pomnika na Przełęczy Snozka 

   Swoboda, Szymon (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   Myth is a socially functioning, vivid narration which is created by mythical consciousness. It is created for the world, in the need of the hour. When a myth is formed, it absorbs and bases reality, which then appears ...
  • Bułgarska obrzędowość karnawałowa na przykładzie kukeri 

   Zytka, Magdalena (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   The author deals with the Bulgarian carnival procession called kukeri. The procession is interpreted as an imitation of universal symbols of nature, fertility, success and wealthy of a human being. Special attention has ...
  • Późnośredniowieczne wsie w świetle badań archeologicznych 

   Marciniak-Kajzer, Anna (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   In this article the author presents some research on medieval rural settlements. However, they haven’t been the subject of systematic archaeological research in Poland yet. The most of them were rescue excavation on the ...
  • Między etnografią a archeologią doświadczalną, czyli o smaku świątecznych szynek 

   Andrzejewska, Aldona; Andrzejewski, Aleksander ORCID (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   One of the main problems of living human was food storage. The biggest problem was with perishable meat. So, in order to keep meat in good condition, people dried or smoked it. Smoking is a method of preserving food: ...
  • Niewolnictwo – trudny problem Stanów Zjednoczonych Ameryki 

   Daszynska, Jolanta ORCID (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   Slavery is believed to have left an imprint on the American democracy. Although no regulations treating of that issue could be found in the Federal Constitution, it still existed. The problem of slavery could be easily ...
  • O etycznych aspektach w badaniach „trudnych problemów” 

   Piątkowska, Krystyna ORCID (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2016)
   The author addresses the issue of the ethical aspects of research that are relevant to contemporary anthropological practice. They appear particularly in the study of “difficult problems”, which refer to the hard phenomenon ...