Czasopismo Zeszyty Wiejskie powstało w 1998 roku jako biuletyn informacyjno-naukowy Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi Uniwersytetu Łódzkiego. Czasopismo jest wydawane przez Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego.
Ma charakter interdyscyplinarny. Publikuje artykuły, recenzje i inne materiały naukowe dotyczące szeroko rozumianej tematyki wiejskiej (rural studies), z zakresu m.in.: nauk o kulturze i religii, historii, archeologii, nauk o sztuce, literaturoznawstwa; nauk socjologicznych, nauk prawnych, ekonomii i finansów, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej; nauk leśnych, rolnictwa i ogrodnictwa; architektury i urbanistyki.
Redakcja przyjmuje teksty w językach: polskim, angielskim, czeskim, niemieckim, rosyjskim, słowackim i ukraińskim.
Pełne teksty artykułów są dostępne w Otwartym Dostępie (Open Access) na licencji CC BY-NC-ND.
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2019)
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2021)
Dyscyplina wg MNiSW: nauki o kulturze i religii

Zespół redakcyjny

Kolegium Redakcyjne
Damian Kasprzyk (Uniwersytet Łódzki) – redaktor naczelny
Jarosław Kita (Uniwersytet Łódzki) – zastępca redaktora naczelnego
Sebastian Latocha (Uniwersytet Łódzki) – sekretarz redakcji/redaktor tematyczny – etnologia
Małgorzata Łapa (Uniwersytet Łódzki) – sekretarz redakcji/redaktor tematyczny – historia
Katarzyna Walińska (Uniwersytet Łódzki) – redaktor językowy/język angielski
Barbara Januszkiewicz (Uniwersytet Narodowy im. Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podolskim) – redaktor
Ewa Koralewska (Biblioteka Sejmowa, Warszawa) – redaktor
Karol Walczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) – redaktor
Rada Naukowa
Andrzej Lech – Uniwersytet Łódzki – przewodniczący
Semen Abramowicz – Uniwersytet Narodowy im. Iwana Ohijenki w Kamieńcu Podolskim
Iskra Baeva – Uniwersytet Sofijski im. św. Klemensa Ochrydy
Władysław Baranowski – Uniwersytet Łódzki
Alyaksandr Bashkou – Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra Puszkina
Wiesław Caban – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Janusz Gmitruk – Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego
Tadeusz Grabarczyk – Uniwersytet Łódzki
Tomasz Lech – Uniwersytet Łódzki
Nicolas Masłowski – Uniwersytet Karola w Pradze
Giennadij F. Matwiejew – Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa
Leszek Olejnik – Uniwersytet Łódzki
Marek Przeniosło – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Michal Rak – Czechosłowacka Wspólnota Legionowa, Praga
Edyta Roszko – Chr. Michelsen Institute, Bergen
Marta Wieczorek – Zayed University, Dubaj
Maria Wieruszewska-Adamczyk – Polska Akademia Nauk
Leonid Zashkilnyak – Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki
Wojciech Ziomek – Uniwersytet Łódzki

ISSN 1506-6541
e-ISSN 2657-4373
Kontakt
UNIWERSYTET ŁÓDZKI Redakcja "Zeszytów Wiejskich"
90-131 Łódź, ul. Lindleya 3/5, pok. 229, Tel: (042) 635 61 55
e-mail: zeszyty.wiejskie@uni.lodz.pl
Damian Kasprzyk (redaktor naczelny) e-mail: damian.kasprzyk@uni.lodz.pl
WWW: Zeszyty Wiejskie

Collections in this community

Recent Submissions

 • Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój obszarów wiejskich 

  Chojnacka, Justyna (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  Przemiany ustrojowe i gospodarcze dokonujące się w Polsce od początku lat 90-tych XX wieku stawiają przed rolnictwem stale nowe wyzwania. Wiążą się one z koniecznością dokonania restrukturyzacji oraz modernizacji ...
 • Obszar wiejski jako segment rynku politycznego w III Rzeczypospolitej 

  Dzieciński, Paweł (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  Planując kampanie wyborcze eksperci marketingowi baczną uwagę zwracają na odpowiednio przeprowadzoną segmentację rynku politycznego i wynikające z niej konsekwencje dla kierunku i rodzaju prowadzonych działań marketingowych. ...
 • Jesienny panair w Wyrbicy – święto w społeczności wieloetnicznej 

  Kijewska, Anna (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  Przedmiotem artykułu będzie doroczny jesienny panair – jarmark w miejscowości Wyrbica (w gminie o tej samej nazwie) w północno-wschodniej Bułgarii. Ze względu na brak dostępu do źródeł dotyczących historii panairu w ...
 • U źródeł mitu o dobrym cesarzu. Przyczynek polsko-węgierski 

  Woźniak, Krzysztof Paweł (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  W tradycyjnej kulturze chłopskiej podstawową i najczęściej jedyną drogą przekazywania wiedzy o przeszłości, była transmisja ustna. Ograniczała ona możliwość retrospekcji i w zasadzie nie pozwalała sięgnąć w przeszłość dalej ...
 • Korespondencja Aleksandra Patkowskiego z Aleksandrem Macieszą 

  Kasprzyk, Damian (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  Aleksander Patkowski i Aleksander Maciesza to aktywni w okresie II Rzeczypospolitej teoretycy, praktycy i propagatorzy regionalizmu.
 • Aleksandyr Stambolijski w Polsce (26 XII 1920 r. - 6 I 1921 r.) 

  Lech, Andrzej (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie przebiegu oficjalnej wizyty A. Stambolijskiego, premiera rządu bułgarskiego i przywódcy Bułgarskiego Ludowego Związku Chłopskiego (BLZCH) w Polsce na przełomie 1920 i ...
 • Zdobnictwo ludowe na Podhalu jako znak (na przykładzie Bukowiny Tatrzańskiej) 

  Koszarek, Bartłomiej (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  W niniejszej pracy zamierzam przyjrzeć się sztuce ludowej, zwłaszcza zdobniczej, na terenie Bukowiny Tatrzańskiej rozpatrując wytwory tejże sztuki pod kątem znaczeń, funkcji, miejsca powstania oraz roli jej wytwórców w ...
 • Z badań cmentarzyska II w Dąbrowie pod Wieluniem. List Konrada Jażdżewskiego 

  Janiak, Radosław (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  Pod koniec lat dwudziestych XX wieku na terenach powiatu wieluńskiego podjęte zostały prace badawcze, którymi kierowało dwóch archeologów. Ich wkładu w rozwój polskiej archeologii trudno nie doceniać. Pierwszą z tych ...
 • Sztuka ludowa Polski Ludowej w refleksji etnologicznej 

  Sadowska, Joanna (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  Sztuka ludowa jest jednym z kluczowych obszarów badawczych etnologii od momentu ukonstytuowania się tej nauki jako samodzielnej dyscypliny akademickiej. Rozpatrując historię naukowego zainteresowania etnografów (potem etnologów ...
 • W „ludowym” pułku – Andrzej Galica na czele I Batalionu 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich (1915-1916) 

  Kozłowska, Aleksandra (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  Wraz z wybuchem I wojny światowej w 1914 r. i powołaniem do życia LP w szeregi tej nowej formacji wojskowej zaczęły napływać rzesze ochotników. Wśród nich znalazło się wielu chłopów. Należał do nich Andrzej Galica ...
 • Polska tożsamość i polski nacjonalizm. Etnologiczna interpretacja zjawiska. 

  Schmidt, Paweł (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  W ostatnich latach, w wielu dyskusjach toczonych na łamach mediów publicznych, pojawiał się problem tożsamości Polaków rozpatrywany głównie w aspekcie integracji z Unią Europejską. W debacie dotyczącej obecności Polski w ...
 • Problem tożsamości Słowian 

  Lewandowski, Edmund (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  W sensie filozoficznym tożsamość jest synonimem jakości i antonimem nieokreśloności. Można przyjąć, że jakość oznacza „tożsamą z bytem określoność” (Hegel). Jakość bytu to całokształt jego własności. Tracąc swą jakość, byt ...
 • Polska wieś – bilans kilku transformacji 

  Bukraba-Rylska, Izabella (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  Nietrudno zauważyć, że mijające właśnie dwadzieścia lat transformacji to zarazem dwadzieścia lat nieustannych ataków na to, co wiejskie i chłopskie. W tym krytykowaniu, ale częściej w szkalowaniu, biorą udział nie tylko ...
 • Cmentarze ewangelickie w krajobrazie kulturowym wsi województwa łódzkiego 

  Bijak, Bartosz (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi, 2008)
  W krajobrazie kulturowym wsi województwa łódzkiego niewiele pozostało pamiątek po mieszkańcach pochodzenia niemieckiego i czeskiego wyznających wiarę w konfesji luterańskiej i kalwińskiej. To co się zachowało można podzielić ...
 • Bukowińscy artyści – twórcy ludowi 

  Koszarek, Bartłomiej (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi, 2008)
  Sztuka Podhala to wciąż zjawisko żywe, które wraz z ludem zamieszkującym te ziemie trwa i podlega ciągłej ewolucji. Jest ona w pełni sztuką, a nie kiczem i jarmarcznym wytworem, jak twierdzi wielu, postrzegając ją przez ...
 • [Rec.:] Ewelina Kostrzewska: Ruch organizacyjny ziemianek w Królestwie Polskim na początku XX wieku, Ibidem, Łódź 2007, ss. 214. 

  Tobera, Janina (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi, 2008)
  Książka, o której mowa, zaczyna się zdaniem: „Po drugiej wojnie światowej nastąpiła materialna i społeczna zagłada świata ziemiańskiego.” Obok zagłady w sensie tragicznie dosłownym, była to zagłada także symboliczna, poprzez ...
 • Wspomnienia Adama Bardzińskiego 

  Szumlas-Majzner, Izabela (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi, 2008)
  Polska memuarystyka nie jest zbyt obfita jeżeli chodzi o wspomnienia pisane przez chłopów. Z tym większym zainteresowaniem winny spotkać się więc takie prace. Prezentowany materiał wspomnieniowy Adama Bardzińskiego, powstał ...
 • Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Jubileuszowej Konferencji Skansenowskiej Muzea na wolnym powietrzu a produkty regionalne. Nowogród 20-21 września 2007 roku 

  Adamczewska, Barbara (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi, 2008)
  Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie obchodził w 2007 roku jubileusz 80-lecia powstania. W ramach obchodów jubileuszowych odbyła się konferencja Muzea na wolnym powietrzu a produkty regionalne, której celem ...
 • Вопросы развития польского сельского хозяйства и крестьянского движения на страницах журнала «Аграрные проблемы». 1927-1935 гг. 

  Matwiejew, Gienadij (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi, 2008)
  Неудача прямого штурма капитализма в 1917-1920 гг., поражение вооруженных выступлений коммунистов в Болгарии и Германии в 1923 г. со всей очевидностью показали вождям III Интернационала необходимость более основательной ...
 • Sprawozdanie z konferencji Dawne i współczesne migracje zagraniczne ze wsi Warszawa, Pałac Staszica, 25 września 2007 r. 

  Kasprzyk, Damian (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi, 2008)
  Pierwsze lata XXI wieku stały się okresem wzmożonych migracji zarobkowych Polaków za granicę, czemu sprzyjały i sprzyjają nadal coraz szerzej otwierane rynki pracy głównie w tzw. „starych krajach” Unii Europejskiej. Temat ...

View more