SPIS TREŚCI

Od redakcji

Profesor Władysław Jerzy Baranowski. W 70-lecie urodzin i 50-lecie pracy naukowej
Andrzej Lech
Profesor Władysław Baranowski w Związku Nauczycielstwa Polskiego
Ireneusz T. Kolendo
Bibliografia prac Profesora Władysława Baranowskiego
Anna Deredas
Wykaz prac doktorskich i prac magisterskich opracowanych pod kierunkiem Profesora Władysława Baranowskiego
Anna Deredas
Między nami etnografami. Upamiętnienie Jubileuszu profesora Sławka Baranowskiego
Maria Wieruszewska

  W KRĘGU ZAGADNIEŃ HISTORII I TEORII KULTURY

 1. Mój Cekcyn. Fragmenty autobiograficzne
  Andrzej Paweł Wejland
 2. Święta czy przeklęta? W poszukiwaniu tożsamości Rusi i Rosji
  Edmund Lewandowski
 3. Archeologia i świadomość historyczna
  Jerzy Kmieciński
 4. Metoda w antropologii. Uwagi na marginesie „Refleksji na temat badań terenowych w Maroku” Paula Rabinowa
  Katarzyna Kaniowska
 5. Zespół Aspergera – społeczno-kulturowe konsekwencje diagnozy
  Aleksandra Rzepkowska
 6. O potrzebie antropologii w społecznej praxis. Kilka uwag na gorąco po realizacji projektu badawczego
  Krystyna Piątkowska
 7. Polski antropolog opowiadający o portugalskiej antropologii – prolegomena
  Anna Kubisztal
 8. Kolberg i inni. Z dziejów europejskiej dokumentalistyki folklorystycznej
  Violetta Krawczyk-Wasilewska
 9. Dziedzictwo w cyfrowym archiwum: fotografie robotników w repozytorium cyfrowym
  Grażyna E. Karpińska
 10. Powrót do archiwum. Etnologiczna lektura metryk Kościoła rzymskokatolickiego
  Sebastian Latocha
 11. Suplement do kultury religijnej współczesnego Podhala
  Ewa Nowina-Sroczyńska
 12. O góralskim humorze
  Anna Mlekodaj
 13. „Wioska Niedźwiedzi”. Przyczynek do monografii pienińskiej wsi Hałuszowa. Kontekst geograficzno-przyrodniczy i historyczny
  Szymon Swoboda
 14. Festiwale polskiego regionalizmu górskiego – święta, zjazdy i tygodnie gór (1935–1939)
  Aleksandra Anna Kozłowska
 15. Etnografia na łamach pisma „Poznaj Świat” w świetle reportaży A. L. Godlewskiego, E. Karwota i B. Malkina
  Rafał Pilarek
 16. Z historii Święta Palanta w Grabowie
  Barbara Chlebowska
 17. W poszukiwaniu odrodzenia miejskiego – OFF Piotrkowska Center jako przykład nowych tendencji społeczno-kulturowych w miejskich przestrzeniach
  Alicja Piotrowska
 18. W KRĘGU KULTURY MATERIALNEJ

 19. Domniemany krąg kamienny w Pruszczu, gm. Gostycyn
  Aleksander Andrzejewski, Tadeusz Grabarczyk
 20. Tajemnicza roślina kinara, a zatem o antycznych karczochach i kardach
  Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak, Zofia Rzeźnicka
 21. O archeologicznej fascynacji skansenami, czyli o ginącym świecie przedmiotów
  Anna Marciniak-Kajzer
 22. Inwentarz majątku ruchomego burmistrza sieradzkiego Piotra Zamojskiego z 1581 r.
  Alicja i Jan Szymczakowie
 23. O budownictwie nie tylko przemysłowym
  Leszek Kajzer
 24. Przemysł ziemiański guberni siedleckiej w latach 1879-1913
  Wiesław Puś
 25. Olejarnia Władysława Malesy w Mszadli, pow. Skierniewice, woj. łódzkie jako dokument techniki i życia społecznego mieszkańców wsi
  Piotr Czepas
 26. Samochód i mężczyzna
  Katarzyna Orszulak-Dudkowska
 27. Wspieranie dochodów polskich rolników przez dopłaty bezpośrednie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej
  Aleksandra Lech
 28. MATERIAŁY

 29. Tatarskim szlakiem... (fragment „Dzienników rowerowych”. Trasa Łódź–Czeremcha–Sejny, 2008 r.)
  Amilkar Kosiński
 30. LISTY DO REDAKCJI

 31. Cień na pomniku
  Leszek Orłowski

Recent Submissions

View more