CONTENT

  STUDIA

 1. Etnografia historyczna w ujęciu Bohdana Baranowskiego
  Andrzej Lech
 2. Polski a europejski model wsi. Od Władysława Grabskiego do strategii „Europa 2020”
  Maria Wieruszewska
 3. Wsie wspólnotowe w Tanzanii – wspomnienia po afrykańskim socjalizmie
  Maciej Ząbek
 4. Jorge Dias – najwybitniejszy portugalski etnolog
  Anna Kubisztal
 5. Cuba precolombina
  Rafał Pilarek
 6. Wiejska rodzina nauczycielska jako specyficzne środowisko wychowawcze. Na przykładzie (auto)biografii Jana Woskowskiego, łódzkiego socjologa wychowania (1921–2015)
  Krystyna Dzwonkowska-Godula; Stanisław Andrzej Średziński
 7. Elity Polskiego Stronnictwa Ludowego (sierpień 1945 r. – październik 1947 r.)
  Henryk Cimek
 8. Karol Jan Rybacki – ojciec łowickiej prasy i regionalista
  Karolina Wanda Rutkowska
 9. Stanisław Harla (1908–1977) działacz ludowy, literat
  Stefan Żarów
 10. Obszar polskiej wsi jako odrębna nisza rynku politycznego
  Paweł Dzieciński
 11. „Wycinają nerki na dyskotece” – legenda miejska. Refleksje na marginesie folklorystyki i antropologii medycznej
  Sebastian Latocha
 12. Komunikacja niewerbalna i historia japońskiego ceremoniału parzenia herbaty
  Daria Domarańczyk
 13. Ostatni gliniany dom z Chorek w powiecie łęczyckim i jego mieszkańcy
  Piotr Czepas
 14. MATERIAŁY

 15. Chleb – symbol i sacrum w malarstwie Mariana Kępińskiego
  Marcin Kępiński
 16. Koło czasu. Tradycyjna obrzędowość doroczna w rzeźbie łęczyckiej i kutnowskiej
  Barbara Chlebowska; Michał Świercz
 17. Dzieje wybranych księgozbiorów ziemiańskich. (Z okazji wystawy ekslibrisów)
  Amilkar Kosiński
 18. Ruch ludowy na ziemi mieleckiej u zarania jego powstania
  Stefan Żarów
 19. ZESPOŁY LUDOWE – LABORATORIUM ETNOGRAFICZNE

 20. Wprowadzenie
  Nieznany autor
 21. Zespoły ludowe – geneza zjawiska
  Anna Kurpiel; Anna Lewińska
 22. Regionalizm zespołów ludowych
  Damian Kasprzyk; Anna Kurpiel
 23. Kilka uwag o muzyce i repertuarze zespołów ludowych
  Marta Derejczyk
 24. Działalność społeczna zespołów ludowych
  Anna Lewińska
 25. AUTOREFERATY

 26. Dzieje Sobolewa i okolic w XIX i XX wieku
  Włodzimierz Jan Kostecki
 27. Ludzie prasy i czasopiśmiennictwo ziemi ropczyckiej od schyłku XIX wieku do 1939 roku
  Grażyna Woźny
 28. ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

 29. Trylogia Sienna (1389-2012) autorstwa Stefana J. Pastuszki i Romualda Turkowskiego
  Andrzej Lech
 30. [Rec.:] Tradycje szlacheckie we współczesnej kulturze polskiej. Przybliżenia i perspektywy badawcze, pod redakcją Marcina Lutomierskiego, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Toruniu, Toruń 2014, ss. 186
  Damian Kasprzyk
 31. [Rec.:] Michał Adam Pająk, Obrzędowość rodzinna wsi Brenica – na przykładzie Rodu Pająków, Tomaszów Mazowiecki 2015, ss. 234
  Damian Kasprzyk; Andrzej Lech
 32. INFORMACJE NAUKOWE

 33. Konferencja „Polska regionalna – mowa – kultura – edukacja”, Tczew 27–28 listopada 2015 r.
  Michał Kargul
 34. Letnia rewia w Drzewicy – o przeglądzie kół gospodyń wiejskich
  Anna Deredas; Alicja Piotrowska
 35. PRO MEMORIA

 36. Profesor Ryszard Szwed (1939–2015)
  Tadeusz Dubicki
 37. Życie z pasją. (Wspomnienie o doktorze Lipowskim)
  Leszek Orłowski
 38. Wspomnienie o moim dziadku Tomaszu
  Andrzej Dyło
 39. BIBLIOGRAFIA

 40. Bibliografia zawartości biuletynu informacyjno-naukowego Interdyscyplinarnego Zespołu Badania Wsi UŁ „ZESZYTY WIEJSKIE” za lata 2011–2014 Zeszyty XVI–XX
  Damian Kasprzyk

Recent Submissions

View more