SPIS TREŚCI

  STUDIA

 1. „U nas wszystko trzyma kobieta”. Szkic do portretu „kobiety pracującej” na wsi
  Inga Kuźma
 2. Źródła ideowe regionalizmu
  Andrzej Lech
 3. Z dziejów Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w województwie lubelskim w latach 1949-1956
  Antoni Mieczkowski
 4. Kolektywizacja rolnictwa w powiecie piotrkowskim 1948-1956
  Leszek Próchniak
 5. Groby wojenne na terenie powiatu łódzkiego w latach 1918-1939
  Adam Sygulski
 6. Bronisława Grąbczewskiego uwagi o rolnictwie, uprawach i sadach spotykanych w trakcie podróży po Azji Centralnej
  Maria Magdalena Blombergowa
 7. Woprosy razwitija polskogo sielskogo choziajstwa i kriestianskogo dwiżenija na stranicach żurnała „Agrarnyje probliemy”. 1927-1935 gg
  Gienadij F. Matwiejew
 8. MATERIAŁY

 9. „Nowy Impuls” – projekty rozwojowe szkół wiejskich
  Grażyna Mrówczyńska
 10. Wspomnienia Adama Bardzińskiego
  Izabela Szumlas-Majzner
 11. Mój pamiętnik i życiorys
  Adam Bardziński
 12. Bukowińscy artyści – twórcy ludowi
  Bartłomiej Koszarek
 13. Wędrówka po wiejskim cmentarzu w Bratoszewicach
  Alicja Król-Kamińska
 14. Cmentarze ewangelickie w krajobrazie kulturowym wsi województwa łódzkiego
  Bartosz Bijak
 15. Kursy dla analfabetów
  Józef Pożoga
 16. Zbiory archiwalne, biblioteczne i muzealne w rezydencji Potockich w Antoninach na Wołyniu do pierwszej wojny światowej
  Dariusz Klemantowicz, Wojciech Ziomek
 17. AUTOREFERATY

 18. Regionalizm płocki w okresie II Rzeczypospolitej
  Damian Kasprzyk
 19. RECENZJE

 20. [Rec.:] Ewelina Kostrzewska: Ruch organizacyjny ziemianek w Królestwie Polskim na początku XX wieku, Ibidem, Łódź 2007, ss. 214.
  Janina Tobera
 21. [Rec.:] Jerzy Damrosz: Ojczyzna i jej regiony, Płock-Warszawa 2007, ss. 600.
  Andrzej Lech
 22. [Rec.:] Wielka Wojna o Ziemię Obiecaną, Operacja Łódzka 1914.... [b.m.r.w.], ss. 126.
  Marek Sygulski
 23. INFORMACJE NAUKOWE

 24. 30 lat Muzeum Regionalnego w Opocznie
  Jan Łuczkowski
 25. Sprawozdanie z konferencji „Dawne i współczesne migracje zagraniczne ze wsi”, Warszawa, Pałac Staszica, 25 września 2007 r.
  Damian Kasprzyk
 26. Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Jubileuszowej Konferencji Skansenowskiej Muzea na wolnym powietrzu a produkty regionalne. Nowogród 20-21 września 2007 roku
  Barbara Adamczewska
 27. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Media – Kultura – Edukacja. Na pograniczu narodów i kultur; tradycje – doświadczenia – perspektywy”
  Małgorzata Haraszkiewicz-Niewczas
 28. Konferencja Regionalizm i edukacja regionalna, Płock, 12 czerwca 2007 r.
  Damian Kasprzyk
 29. Jesienne Warsztaty Antropologiczne
  Maciej Kwaśkiewicz
 30. IV Jarmark Wojewódzki w Łodzi – uwagi obserwatora
  Damian Kasprzyk
 31. PRO MEMORIAM

 32. Ignacy Zbigniew Pietrusewicz (21 IX 1944 - 14 XI 2006)
  Tadeusz Dubicki
 33. BIBLIOGRAFIA

 34. Bibliografia wsi za lata 2005-2006
  Maria Kostrzewska

Recent Submissions

 • Bibliografia wsi za lata 2005-2006. 

  Kostrzewska, Maria (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi, 2008)
  Niniejszy wykaz zawiera publikacje zwarte polskich autorów wydane w Polsce w latach 2003-2004, które dotyczą problematyki wsi i rolnictwa. W nielicznych przypadkach uwzględniono prace wydane wcześniej, które nie znalazły ...
 • Cmentarze ewangelickie w krajobrazie kulturowym wsi województwa łódzkiego 

  Bijak, Bartosz (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi, 2008)
  W krajobrazie kulturowym wsi województwa łódzkiego niewiele pozostało pamiątek po mieszkańcach pochodzenia niemieckiego i czeskiego wyznających wiarę w konfesji luterańskiej i kalwińskiej. To co się zachowało można podzielić ...
 • Bukowińscy artyści – twórcy ludowi 

  Koszarek, Bartłomiej (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi, 2008)
  Sztuka Podhala to wciąż zjawisko żywe, które wraz z ludem zamieszkującym te ziemie trwa i podlega ciągłej ewolucji. Jest ona w pełni sztuką, a nie kiczem i jarmarcznym wytworem, jak twierdzi wielu, postrzegając ją przez ...
 • [Rec.:] Ewelina Kostrzewska: Ruch organizacyjny ziemianek w Królestwie Polskim na początku XX wieku, Ibidem, Łódź 2007, ss. 214. 

  Tobera, Janina (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi, 2008)
  Książka, o której mowa, zaczyna się zdaniem: „Po drugiej wojnie światowej nastąpiła materialna i społeczna zagłada świata ziemiańskiego.” Obok zagłady w sensie tragicznie dosłownym, była to zagłada także symboliczna, poprzez ...
 • Wspomnienia Adama Bardzińskiego 

  Szumlas-Majzner, Izabela (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi, 2008)
  Polska memuarystyka nie jest zbyt obfita jeżeli chodzi o wspomnienia pisane przez chłopów. Z tym większym zainteresowaniem winny spotkać się więc takie prace. Prezentowany materiał wspomnieniowy Adama Bardzińskiego, powstał ...
 • Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Jubileuszowej Konferencji Skansenowskiej Muzea na wolnym powietrzu a produkty regionalne. Nowogród 20-21 września 2007 roku 

  Adamczewska, Barbara (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi, 2008)
  Skansen Kurpiowski im. Adama Chętnika w Nowogrodzie obchodził w 2007 roku jubileusz 80-lecia powstania. W ramach obchodów jubileuszowych odbyła się konferencja Muzea na wolnym powietrzu a produkty regionalne, której celem ...
 • Вопросы развития польского сельского хозяйства и крестьянского движения на страницах журнала «Аграрные проблемы». 1927-1935 гг. 

  Matwiejew, Gienadij (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi, 2008)
  Неудача прямого штурма капитализма в 1917-1920 гг., поражение вооруженных выступлений коммунистов в Болгарии и Германии в 1923 г. со всей очевидностью показали вождям III Интернационала необходимость более основательной ...
 • Sprawozdanie z konferencji Dawne i współczesne migracje zagraniczne ze wsi Warszawa, Pałac Staszica, 25 września 2007 r. 

  Kasprzyk, Damian ORCID (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi, 2008)
  Pierwsze lata XXI wieku stały się okresem wzmożonych migracji zarobkowych Polaków za granicę, czemu sprzyjały i sprzyjają nadal coraz szerzej otwierane rynki pracy głównie w tzw. „starych krajach” Unii Europejskiej. Temat ...
 • Bronisława Grąbczewskiego uwagi o rolnictwie, uprawach i sadach spotykanych w trakcie podróży po Azji Centralnej 

  Blombergowa, Maria Magdalena (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi, 2008)
  Bronisław Grąbczewski należał do grona Polaków, których chęć podróży i poznania nowych, nieznanych krain skłoniły do wstąpienia na służbę w wojsku rosyjskim. W celu realizacji swych marzeń wystarał się o przydział do ...
 • IV Jarmark Wojewódzki w Łodzi – uwagi obserwatora 

  Kasprzyk, Damian ORCID (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi, 2008)
  W dniach 7-9 września 2007 roku, odbyła się IV edycja Jarmarku Wojewódzkiego, organizowanego przez Samorząd Województwa Łódzkiego. Wzdłuż ul. Piotrkowskiej na odcinku pomiędzy ul. S. Moniuszki a al. J. Piłsudskiego ustawione ...
 • Wędrówka po wiejskim cmentarzu w Bratoszewicach 

  Król-Kamińska, Alicja (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi, 2008)
  Zanim podejmiemy wędrówkę po starej części wiejskiego cmentarza w Bratoszewicach, zatrzymamy się na chwilę pod kasztanami na placu przykościelnym i wejdziemy na moment do zabytkowego, obecnie restaurowanego kościoła p.w. ...
 • Nowy Impuls – projekty rozwojowe szkół wiejskich 

  Mrówczyńska, Grażyna (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi, 2008)
  W okresie tzw. transformacji ustrojowej, przechodzenia w organizacji politycznej społeczeństwa w Polsce do zasad liberalno-demokratycznych, nastąpiła decentralizacja systemu oświatowego. Zmiany te istotnie wpłynęły na ...
 • Mój pamiętnik i życiorys 

  Bardziński, Adam (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi, 2008)
  Urodziłem się 22 sierpnia 1885 roku w Wilkowiecku, gminy Opatów, powiat Częstochowski, jako syn chłopa – wyrobnika wiejskiego, gospodarującego na 2 ha, z czego 1 ha posiadała matka jako spadek po rodzicach a drugi hektar ...
 • Groby wojenne na terenie powiatu łódzkiego w latach 1918-1939 

  Sygulski, Adam (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi, 2008)
  Pod koniec XX w. ukazało się wiele prac poświęconych tematyce grobownictwa z okresu i wojny światowej. Prawie zupełnie brak takich dla okolic Łodzi. Z publikacji tych najwyższy poziom edytorski prezentuje pomnikowa monografia ...
 • Kursy dla analfabetów 

  Pożoga, Józef (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi, 2008)
  Po rozpoczęciu roku szkolnego 1950/51 w Cierżniach dostaliśmy polecenie z Wydziału Oświaty w Człuchowie, aby zorganizować tzw. kurs dla analfabetów. Sołtys wsi powiadomił, że dnia 25 października br. wieczorem o godz.18-tej ...
 • Jesienne Warsztaty Antropologiczne 

  Kwaśkiewicz, Maciej (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi, 2008)
  W Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie odbyły się w dniach 9-10 listopada 2006 roku warsztaty antropologiczne pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Ewy Nowina-Sroczyńskiej. Były to drugie Jesienne Warsztaty Antropologiczne ...
 • Zbiory archiwalne, biblioteczne i muzealne w rezydencji Potockich w Antoninach na Wołyniu do pierwszej wojny światowej 

  Klemantowicz, Dariusz; Ziomek, Wojciech (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi, 2008)
  Antoniny na Wołyniu w pierwszej połowie XVIII w. znalazły się w dobrach Sanguszków, w XIX w. - Potockich. Wcześniej należały do Ostrogskich, Zasławskich i Lubomirskich. Z uwagi na panujący tu latem chłód, osada została ...
 • 30 lat Muzeum Regionalnego w Opocznie 

  Łuczkowski, Jan (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi, 2008)
  Muzeum Regionalne w Opocznie znajduje się w dawnym zamku zbudowanym z inicjatywy króla Kazimierza Wielkiego. Początki budowli sięgają połowy XIV w. Na terenie ówczesnej Polski wybudowano wtedy kilkadziesiąt zamków obronnych, ...
 • [Rec.:] Jerzy Damrosz: Ojczyzna i jej regiony, Płock-Warszawa 2007, ss. 600. 

  Lech, Andrzej (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi, 2008)
  Z podziwem należy powitać nową inicjatywę autorsko – wydawniczą prof. dr. habil. Jerzego Damrosza. Napisał On książkę monumentalną, do której przedstawienia jest wyjątkowo predestynowany. Jako kierownik Katedry Etnokulturologii ...
 • Regionalizm płocki w okresie II Rzeczypospolitej 

  Kasprzyk, Damian ORCID (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ; Wyższa Szkoła Zawodowa Łódzkiej Korporacji Oświatowej w Łodzi, 2008)
  Charakterystycznym zjawiskiem w życiu społecznym, naukowym i kulturalnym Polski lat 1918-1939 był regionalizm. Szczególnie wyraźnie rozwinął się regionalizm rozumiany jako ruch społeczny, koncentrujący się na pogłębianiu, ...

View more