SPIS TREŚCI

  STUDIA

 1. Rola roślin strączkowych (ospria) w diecie późnego antyku i wczesnego Bizancjum (IV–VII w.) na podstawie wybranych źródeł
  Maciej Kokoszko, Łukasz Erlich
 2. Zboża Bizancjum. Kilka uwag na temat roli produktów zbożowych na podstawie źródeł greckich
  Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak
 3. Udział chłopów w życiu Wielunia w pierwszej połowie XVI wieku
  Tomasz Andrzej Nowak
 4. Działalność gospodarcza księżnej Anny Jabłonowskiej (1728–1800)
  Janusz Skodlarski
 5. Obraz XIX-wiecznej francuskiej prowincji Berry w świetle pamiętnika George Sand „Dzieje mojego życia”
  Daria Domarańczyk
 6. Żydzi jako wiejscy dzierżawcy karczm w XIX wieku
  Anna Gawryszczak
 7. Ukraińcy w ruchu rewolucyjnym w II Rzeczypospolitej
  Henryk Cimek
 8. Realizacja reformy rolnej w Polsce w latach 1934–1939
  Marcin Matusiak
 9. Z dziejów Polskiego Stronnictwa Ludowego w powiecie sieradzkim (1945–1947)
  Leszek Olejnik
 10. Problemy wiejskie w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego w ujęciu geopolitycznym
  Paweł Dzieciński
 11. Kultura społeczna Buriatów w polskich relacjach
  Władysław Baranowski
 12. Struktura i idea kołchozu a wspólnoty lokalne tradycyjnych społeczeństw Azji Środkowej.
  Joanna Książek
 13. Biesiada, muzyka, taniec, czyli współczesne wesele jako forma zabawy w powiecie garwolińskim
  Małgorzata Woźniak
 14. Szkice z dziejów wsi w Radomszczańskiem (XIX–XX w.). Wydobycie torfu w Woźnikach
  Jacek Kapuściński
 15. Przemiany społeczno-kulturalne wsi Sudzin i Sudzinek na przestrzeni XX i początku XXI wieku
  Łukasz Kopera
 16. Flora i roślinność (szata roślinna) synantropijna wsi oraz małych miasteczek
  Jan T. Siciński
 17. Korzyści z zaufania społecznego
  Monika Mularska-Kucharek
 18. MATERIAŁY

 19. Projekty ochronek dla dzieci wiejskich w świetle „Kroniki Rodzinnej”
  Nina Kapuścińska
 20. Odkrycia naukowe w medycynie i ich wpływ na zdrowotność ludności wiejskiej
  Michał Abramowicz, Jan Abramowicz
 21. AUTOREFERATY

 22. Tradycyjne budownictwo chłopskie w Polsce środkowej w XIX i XX wieku
  Piotr Czepas
 23. Żebractwo wiejskie w II RP
  Barbara Chlebowska
 24. RECENZJE

 25. [Rec.:] Albin Głowacki, Krzysztof Lesiakowski, Maria Nartonowicz-Kot, Leszek Olejnik: Gmina Zadzim 1919–2009, Łódź 2010, ss. 402 + mapa i nlb. il.
  Rafał Chojnacki
 26. [Rec.:] „Nasze Korzenie”. Półrocznik popularnonaukowy Muzeum Mazowieckiego w Płocku poświęcony przyrodzie, historii i kulturze północnozachodniego Mazowsza, 2011, nr 1, ss. 52
  Grzegorz Gołębiewski
 27. [Rec.:] „Zeszyty Radomszczańskie”. Prace z dziejów Radomska i powiatu radomszczańskiego, tomy I–V, 2007-2011, ss. 203, 328, 347, 400, 339
  Damian Kasprzyk
 28. INFORMACJE NAUKOWE

 29. Sprawozdanie z sesji towarzyszącej obchodom 800-lecia Dobryszyc
  Tomasz A. Nowak
 30. Muzeum w Żyrardowie
  Magdalena Bieniek
 31. PRO MEMORIA

 32. Profesor Stefan Wojtkowiak – karty z bogatego życiorysu
  Leszek Olejnik
 33. Profesor Arkadiusz Kołodziejczyk (1957–2011)
  Andrzej Lech

Recent Submissions

View more