SPIS TREŚCI

STUDIA

1. Korzyść z ponownej lektury tekstów o folklorze autorstwa profesor Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej
MARIA WIERUSZEWSKA
2. Profesor Bronisława Kopczyńska-Jaworska a badania wsi
INGA B. KUŹMA
3. Stanisław Szczotka – historyk dziejów wsi i działacz ludowy (1912–1954)
ROMUALD TURKOWSKI
4. Spuścizna dra Jana Piotra Dekowskiego w Archiwum Naukowym Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
MAREK SZAJDA
5. Aktywność społeczno-gospodarcza księdza pułkownika Józefa Panasia na łamach prasy ruchu ludowego w latach 1926–1939
PRZEMYSŁAW STAWARZ
6. Polityka rolna rządu Józefa Piłsudskiego (2 X 1926–12 VI 1928)
MAŁGORZATA ŁAPA
7. Parafia Czerniewice – rok liturgiczny
ANETA DOMAŃSKA, MACIEJ LOBA
8. Symbolika włosów w polskiej kulturze ludowej
ANNA FIGIEL

MATERIAŁY

9. Wiktor Mucha – artysta ludowy z Borowia (pow. garwoliński)
ANDRZEJ LECH
10. Autobiografia (cz. I)
WIKTOR MUCHA
11. Pan od muzyki – Jan Łuczkowski
STANISŁAW STANIK
12. Na ratunek dla folkloru (Rozmowa z dr. Janem Łuczkowskim)
STANISŁAW STANIK

AUTOREFERATY

13. Ksiądz Pułkownik Józef Panaś (1887–1940) Kapelan Legionów Polskich, działacz polityczny i publicysta
PRZEMYSŁAW STAWARZ

RECENZJE

14. [Rec.:] „Regionalista. Biuletyn Zagłębiowski”. Pismo ludzi z pasją
DAMIAN KASPRZYK
15. [Rec.:] Janusz Gmitruk, Ludowy Związek Kobiet, Warszawa 2017, ss. 105
ANDRZEJ LECH
16. [Rec.:] Henryk Cimek, Polityka komunistów wobec chłopów i ruchu ludowego w Polsce w latach 1918–1937, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2017, ss. 221
ANDRZEJ LECH
17. [Rec.:] Dwór. Ponowoczesne przygody idei i formy, pod red. Pauliny Cichoń i Sebastiana Latochy, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UŁ, Łódź 2016, ss. 163
ANDRZEJ LECH

INFORMACJE NAUKOWE

18. Profesor Violetta Krawczyk-Wasilewska i Jej dorobek Z okazji urodzin i jubileuszu 50-lecia pracy naukowej
JĘDRZEJ KOTARSKI
19. Jubileusz Profesora Romualda Turkowskiego Warszawa 23 czerwca 2017 r.
STEFAN JÓZEF PASTUSZKA, ROMUALD TURKOWSKI
20. Jubileusz 80-lecia urodzin Karola Daniela Kadłubca
VIOLETTA KRAWCZYK-WASILEWSKA
21. Jubileusz Jerzego Szymanka
JANUSZ GMITRUK
22. Sprawozdanie z konferencji Muzea i organizacje pozarządowe. Budowanie relacji, szanse i zagrożenia
EWA KALISZEWSKA

PRO MEMORIA

23. O mojej Babci
AGNIESZKA JAWORSKA
24. Памяти Эдварда Вишневского, друга и коллеги
ГЕННАДИЙ МАТВЕЕВ
25. Kazimierz Fortuna (1943–2016)
ANDRZEJ LECH

LISTY DO REDAKCJI

26. O jubileuszu Uniwersytetu Łódzkiego
LESZEK ORŁOWSKI

Recent Submissions

View more