CONTENT

  STUDIA

 1. Bolesław Ścibiorek 1906–1945
  Janusz Gmitruk
 2. Zygmunta Załęskiego ekonomiczne aspekty agraryzmu
  Andrzej Lech
 3. Postawa ziemian guberni kieleckiej i radomskiej wobec działalności ruchu niepodległościowego w czasie I wojny światowej
  Arkadiusz Toporski
 4. Organizacja Wiejska Obozu Zjednoczenia Narodowego w województwie łódzkim
  Jarosław Kubiak
 5. Dożynki Prezydenckie w Spale
  Jan Łuczkowski
 6. Cabane à Sucre jako element dziedzictwa kulturowego Quebeku
  Rafał Pilarek
 7. Towarzystwo Chowu Drobiu i Królików w Jarosławiu jako przejaw XIX-wiecznego nowoczesnego polskiego rolnictwa
  Daria Domarańczyk
 8. Reformy gospodarcze na Łotwie w latach 1918–1940
  Ireneusz Kolendo
 9. Twaróg i ser smażony – wczoraj i dziś
  Sylwia Chudy, Agnieszka Makowska
 10. MATERIAŁY

 11. O gminie i jej sprawach językiem symboli, czyli o informacjach zaszyfrowanych w znakach gmin wiejskich województwa
  Marek Adamczewski
 12. Regionaliści sami o sobie – rzecz o pewnym projekcie badawczym, jego realizacji i wstępnych wnioskach
  Damian Kasprzyk
 13. In memoriam Francisci Potaszy-Kosiński (1909–1980)
  Amilkar Kosiński
 14. Żydzi w opiniach współczesnych mieszkańców Sobolewa
  Monika Kumidaj, Anna Szadkowska
 15. AUTOREFERATY

 16. Aktywność polityczno-społeczna ziemiaństwa województwa kieleckiego w latach 1918–1939
  Marcin Łuczkowski
 17. Dynamizm wiejskich kosmologii: łady społeczne i wizje świata
  Kinga Pawłowska
 18. Błażej Stolarski 1880–1939. Biografia polityka i działacza społeczno-gospodarczego
  Paweł Perzyna
 19. RECENZJE

 20. [Rec.:] Kłopotliwe stronnictwo. Rzecz o książce Mateusza Szpytmy ZSL w województwie krakowskim (1949–1956). Geneza–ludzie–działalność, wyd. Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu & Towarzystwo Naukowe „Societas Vistulana”, Kraków 2013, ss. 544
  Danial Koteluk
 21. [Rec.:] Wieluński słownik biograficzny, Tom 1 i 2, pod redakcją Zbigniewa Szczerbika i Zdzisława Włodarczyka, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe, Wieluń 2014, ss. 288
  Damian Kasprzyk

Recent Submissions