SPIS TREŚCI

 1. Propedeutyka socjologii pragmatycznej
  Edmund Lewandowski
 2. Wspomnienia o Profesorze Janie Szczepańskim
  Jan Woskowski
 3. Zastosowanie kulinarne i medyczne pokrzywy w wybranych źródłach antycznych i bizantyńskich
  Zofia Rzeźnicka, Maciej Kokoszko
 4. Kultura ludowa i tożsamość narodowa w dziewiętnastowiecznej etnografii portugalskiej
  Anna Kubisztal
 5. Położenie polityczno-ekonomiczne mieszkańców ziem łotewskich od połowy XIX w. do końca I wojny światowej
  Ireneusz T. Kolendo
 6. Rola pól doświadczalnych w rozwoju rolnictwa Królestwa Polskiego i ziem zabranych w XIX i początkach XX wieku
  Halina Biały
 7. Ksiądz Józef Panaś – niepokorny kapelan wojskowy i działacz ludowy (1887–1940). Spojrzenie na niektóre fragmenty biografii
  Włodzimierz Kozłowski
 8. Działalność Juliusza Poniatowskiego na polu agronomii społecznej w latach 1934–1939
  Marcin Matusiak
 9. Powiatowa Ludowa Szkoła Rolnicza w Sędziejowicach (1924–1939)
  Marcin Matusiak
 10. Problematyka wiejska w działalności Wojska Polskiego w wielkich kampaniach politycznych z lat 1946–1947
  Witold Jarno
 11. Organizacje społeczne wsi Czerniewice (pow. Tomaszów Mazowiecki)
  Aneta Domańska
 12. Etnografia na łamach czasopism naukowych Polskiego Towarzystwa Geograficznego
  Rafał Pilarek
 13. Pamięć i zapomnienie jako formy kształtujące tożsamość na przykładzie Żuław Gdańskich
  Zuzanna Łaga
 14. Krajobraz i jego kulturowa waloryzacja. O przestrzeni znaczącej w Pieninach
  Szymon Swoboda
 15. Badacz – badany czy współbiesiadnicy? Kwestia współuczestnictwa w sytuacji badań terenowych
  Anna Deredas
 16. Analiza norm społecznych stanowiących podstawę kapitału społecznego. Na przykładzie badań w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich województwa łódzkiego
  Monika Mularska-Kucharek
 17. Kilka słów o zupie zwanej ptisane
  Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak, Zofia Rzeźnicka
 18. Testament Wojciecha z Woli Wężykowej Wężyka z 1689 roku
  Tomasz A. Nowak
 19. Obraz społeczeństwa i prowincji angielskiej za panowania Jerzego III w świetle „Listów wybranych” Jane Austen
  Daria Domarańczyk
 20. Wiejska okolica Łodzi czasów Wielkiej Wojny w publicystyce Theodora Abla i Heinricha Zimmermanna
  Aneta Stawiszyńska
 21. Plebania, dwór i wieś guberni kieleckiej w świetle wspomnień księdza Adama Włosińskiego (1912–1917)
  Arkadiusz Toporski
 22. Poskładane z okruchów. Uwagi na temat pracy nad wyposażeniem wnętrza domu mieszkalnego w Łęczyckiej Zagrodzie Chłopskiej
  Barbara Chlebowska
 23. Olejarnia z miejscowości Mnich-Kolonia, pow. Kutno, woj. łódzkie jako przykład drobnej działalności przemysłowej w środowisku wiejskim
  Piotr Czepas

 24. AUTOREFERATY

 25. Góral generałem – Andrzej Galica (1873–1945). Biografia żołnierza, polityka i literata
  Aleksandra Kozłowska
 26. Bułgarscy chrześcijanie i muzułmanie w sytuacjach międzykulturowych. Kurban – krwawa ofiara we współczesnej Bułgarii
  Anna Kijewska

 27. ARTYKUŁ RECENZYJNY

 28. Dzieło życia Profesora Romualda Turkowskiego
  Andrzej Lech

 29. INFORMACJE NAUKOWE

 30. I Kongres Antropologiczny w Polsce
  Katarzyna Orszulak-Dudkowska
 31. Ogólnopolska konferencja naukowa: Muzeum w środowisku lokalnym – współdziałanie i odpowiedzialność, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, 14–15 października 2013 roku
  Damian Kasprzyk, Robert Piotrowski
 32. Kartki z najnowszych dziejów Muzeum w Nieborowie i Arkadii
  Magdalena Bieniek

 33. PRO MEMORIA

 34. Zbigniew Onufrzak (1929–2013)
  Jan Chańko

Recent Submissions

View more