SPIS TREŚCI

  STUDIA

 1. Korzenie Europy
  Edmund Lewandowski
 2. Wiedza i teren. Nowe rozumienie (w) etnografii
  Paweł Schmidt
 3. Współczesna sztuka ludowa i jej twórcy w ocenie mieszkańców wsi
  Joanna Sadowska
 4. Wspomnienia przeszłości: wędrowni rwacze zębów i inni uzdrowiciele
  Anna Pietrzyk
 5. Chłopskie zaręczyny – od zalotów do wieczoru przedślubnego
  Nina Kapuścińska
 6. Fortyfikacje „wielkich grodów‖ kultury łużyckiej na obszarze Polski Środkowej
  Radosław Janiak
 7. Charakterystyka średniowiecznego systemu agrarnego Nadbałtyki
  Ireneusz T. Kolendo
 8. Płatnicy składki szkolnej, ludność, areał i zabudowa w gminie Mroga Dolna powiatu brzezińskiego w latach 1819-1893
  Marek Sygulski
 9. Kółka rolnicze Centralnego Towarzystwa Rolniczego 1907-1929
  Janusz Socha
 10. Przebudowa ustroju polskiej wsi w poglądach Juliusza Poniatowskiego w latach 1934-1939
  Marcin Matusiak
 11. Unifikacja standardu warunków mieszkaniowych na wsi i w mieście na przykładzie powiatu mieleckiego na Podkarpaciu
  Krystyna Leśniak-Moczuk
 12. Marketingowa kreacja Andrzeja Leppera jako reprezentanta wsi na polskiej scenie politycznej
  Paweł Dzieciński
 13. MATERIAŁY

 14. Historia ludności żydowskiej w Żelechowie
  Grzegorz Szymczak
 15. Raport z projektu badawczego „Chełmo 2006‖.
  Przemysław Owczarek, Barbara Chlebowska, Piotr Czepas
 16. Marian Jelonek – leśnik, twórca ludowy, poeta
  Damian Kasprzyk
 17. Poezje
  Marian Jelonek
 18. Czesław Smela z Bolimowa. „Twórczość co kołem się toczy‖
  Barbara Szpigiel
 19. Zygmunt Luty (1897-1961), stoczkowski społecznik i nauczyciel
  Damian Kasprzyk
 20. RECENZJE

 21. „Mała ojczyzna‖ w nowych publikacjach książkowych
  Andrzej Lech
 22. [Rec.:] Józef Hampel: Chłopów polskich drogi do demokracji. Studia i szkice, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Prace monograficzne nr 484, Kraków 2008, ss. 296
  Arkadiusz Kołodziejczyk
 23. [Rec.:] „Młodzież – Kultura – Wieś – Polski Uniwersytet Ludowy. Kwartalnik Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych‖
  Piotr Tobera
 24. [Rec.:] Janusz Socha: Szkice z dziejów wsi, Łódź 2008, ss. 194
  Ewelina Kostrzewska
 25. [Rec.:] Henryk Lesiak: Szlakiem dworów regionu kutnowskiego, Wyd. Agencja Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A., Kutno 2007, ss. 508
  Jarosław Kita
 26. [Rec.:] W trosce o zdrowe społeczeństwo – życie i działalność profesora Marcina Kacprzaka 1888-1968, pod red. Z. Kruszewskiego, Płock 2008, ss. 56
  Damian Kasprzyk
 27. INFORMACJE NAUKOWE

 28. Sprawozdanie z Konferencji „Fundusze europejskie dla rozwoju edukacji na terenach wiejskich. Dobre praktyki‖
  (Julia Mrówczyńska-Pałgan
 29. III Krajowa Konferencja Samorządy RP dla Jana Pawła II. Kamieńsk 27-28 marca 2008 r.
  Bogusława Mroczkowska, Grzegorz Turlejski
 30. XXXV Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych Stoczek Łukowski 21-22 czerwca 2008
  Damian Kasprzyk
 31. Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu – ostatnie dokonania i plany
  Joanna i Robert Rumińscy
 32. PRO MEMORIAM

 33. Odszedł Mistrz. Józef Ryszard Szaflik (1930-2008)
  Andrzej Lech
 34. BIBLIOGRAFIA

 35. Bibliografia wsi za lata 2007-2008
  Maria Kostrzewska

Recent Submissions