Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku to periodyk naukowy poświęcony problematyce społecznej i gospodarczej. Jest jedyną tego typu publikacją naukową ukazującą się cyklicznie na polskim rynku wydawniczym. Publikuje artykuły, wydawnictwa źródłowe, recenzje, polemiki i inne formy wypowiedzi o charakterze naukowym dotyczące historii powszechnej i dziejów Polski od schyłku XVIII w. do czasów współczesnych.

Pierwszy tom Studiów ukazał się w 2003 r. Inicjatorem powstania czasopisma był ówczesny kierownik Katedry Historii Społeczno-Gospodarczej Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego prof. dr hab. Wiesław Puś, który był jednocześnie Redaktorem Naczelnym pierwszych dziewięciu tomów. Od 2012 r. prof. dr hab. Wiesław Puś został przewodniczącym Rady Naukowej pisma, a obowiązki Redaktora Naczelnego objął prof. UŁ dr hab. Jarosław Kita, współredaktor tomów VII-IX.

Autorzy publikujący na łamach Studiów wywodzą się z wielu ośrodków naukowych z kraju i z zagranicy. Przygotowywane przez nich prace reprezentują wysoki poziom merytoryczny, a czasopismo weszło do obiegu naukowego.

Redakcja Naukowa:
Redaktor Naczelny: prof. UŁ dr hab. Jarosław Kita
tel.: + 48 604-930-610
e-mail: jaroslawkita@poczta.onet.pl

Sekretarz Naukowy: prof. UŁ dr hab. Rafał Kowalczyk
tel.: +48 509-316-961
e-mail: rkow@o2.pl

WWW: studiazhistorii.online.uni.lodz.pl

Adres Redakcji:
Katedra Historii Polski XIX wieku
Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego
90-219 Łódź , ul. Kamińskiego 27A

Rada Naukowa:
Kazimierz Badziak (Łódź)
Swietłana Krawczenko (Łuck)
Torsten Lorenz (Praga)
Giennadij Matwiejew (Moskwa)
Marek Przeniosło (Kielce)
Stefan Pytlas (Łódź)

Recenzenci:
Piotr Biliński (Kraków)
Wiesław Caban (Kielce)
Robert Litwiński (Lublin)
Jerzy Szczepański (Kielce)

(print) ISSN 2080-8313
(online) ISSN 2450-6796
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Collections in this community

Recent Submissions

View more