SPIS TREŚCI

1. Drogi inteligencji polskiej (od powstania styczniowego do niepodległości) – wprowadzenie
JAROSŁAW KITA

ARTYKUŁY

2. Od powstania styczniowego do niepodległości. O lwowskiej inteligencji z powstańczą biografią w tle
LIDIA MICHALSKA-BRACHA
3. Środowisko inteligencji radykalnej na przełomie XIX i XX wieku. Próba portretu
MARTA SIKORSKA-KOWALSKA
4. Inteligencja miasta przemysłowego XIX i początków XX wieku wobec polskiej niepodległości. Przykład miasta Łodzi
MARZENA IWAŃSKA
5. Inteligencja polska w służbie państwowej II Rzeczypospolitej (zarys problematyki)
ROBERT LITWIŃSKI
6. Z dworu ziemiańskiego na uniwersytecką katedrę. Przyczynek do genezy inteligencji polskiej
JAROSŁAW KITA
7. W poszukiwaniu sposobów do życia – uwarunkowania społeczno-polityczne kresowej inteligencji urzędniczej w XIX stuleciu. Przypadek Stanisława Dolińskiego
MARIA KORYBUT-MARCINIAK
8. When he is looking for joy beyond his home... The image of an unfaithful husband from Polish landed gentry according to 19th century handbooks, diaries, memoirs, social periodicals and belles-lettres
NINA KAPUŚCIŃSKA-KMIECIK
9. Warszawskie salony końca XIX wieku we wspomnieniach Cecylii z Zaleskich Walewskiej
URSZULA KLEMBA
10. „Jak kropla na kamień...”. Lokalna działalność rodziny Tarczyńskich jako przykład pracy na rzecz niepodległości Polski
PIOTR WYSOCKI

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

11. Bronia Baum, „Dziennik z lat 1912–1921”
JOANNA LISEK

ARTYKUŁ RECENZYJNY

12. Historia życiorysami pisana. Słów kilka o typowo-nietypowym słowniku biograficznym Małgorzaty Dajnowicz, Marcina Siedleckiego, Wiesława Wróbla, pt. „Słownik biograficzny kobiet kultury. Białystok i województwo podlaskie”
EWELINA MARIA KOSTRZEWSKA

RECENZJE

13. Teresa Gałczyńska, Szkolnictwo w powiecie łańcuckim w latach 1868–1939, Wydawnictwo Arteks, Rzeszów 2016, ss. 432
JOLANTA WĄSACZ-KRZTOŃ
14. Szklane domy. Wizje i praktyki modernizacji społecznych po roku 1918, pod red. Joanny Kordjak, Wydawnictwo Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa 2018, ss. 339
KAMIL PISKAŁA

SPRAWOZDANIA NAUKOWE

15. Spotkanie wokół pamiętników profesor Krystyny Śreniowskiej, Łódź, 20 czerwca 2018 r.
MAŁGORZATA KARKOCHA

Recent Submissions