Spis treści

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

1. Polityka fiskalna i gospodarcza Józefa II
Rafał Wiktor Kowalczyk
2. Education in Colonial America during the 18th century
Karolina Korytkowska-Ogrodowczyk
3. Kobiety Wielkiej Armii Napoleona. Szkic do portretu
Piotr Kaniewski, Krzysztof Kostrzewa
4. The communicative dimension of violence: Polish legions in Italy as an instrument of appeal to “Europe” (1848–1849)
Lidia Jurek
5. Voyager au début du XIXe siècle : entre charmes et inconvénients. D’après le journal de voyage du prince Henryk Lubomirski
Dorota Chłanda
6. Формирование системы местных финансов в Волынской губернии в конце XVIII – начале ХХ вв.
Людмила В. Елисеева
7. Malarski a historyczny wizerunek szarży pod Somosierrą na przykładzie szkiców do panoramy „Somosierra” Wojciecha Kossaka
Magdalena J. Pawlak
8. Przemiany obyczajowe w Gubinie w pierwszej połowie wieku XIX
Hanna Kurowska
9. Организация городского самоуправления в Волынской губернии в первой половине XIX столетия
Оксана Карлина
10. Generałowie polscy w obronie twierdzy Kars podczas wojny krymskiej
Hubert Chudzio
11. Chaluce. Od obietnicy ziemi do Ziemi Obiecanej
Krzysztof Ulanowski
12. Czasopisma lekarskie i higieniczne na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX w. jako źródło do badań nad patologiami społecznymi (na przykładzie prostytucji)
Aneta Bołdyrew
13. Działalność społeczna kobiet w Piotrkowie w świetle „Kroniki Piotrkowskiej” 1910–1914
Marta Piestrzeniewicz
14. Miodosytnictwo w zaborze rosyjskim przed I wojną światową
Dariusz Klemantowicz
15. Listy Chopina i do Chopina jako źródło informacji do badań nad rodziną Tytusa Woyciechowskiego
Bogdan Mardofel
16. Chłopskie pokładziny, czyli „idzie Marysia do łożnice”
Nina Kapuścińska
17. „Amazonka i Erynia”, czyli Eryki Mann zmagania z życiem (1905–1969)
Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz
18. Gdy „życie staje się torturą, za którą podwójna niemoralność idzie”. Od małżeństwa do rozwodu w XIX i początkach wieku XX w Królestwie Polskim
Marta Sikorska-Kowalska
19. Niemcy w Królestwie Polskim wobec odrodzenia państwa polskiego w 1918 r.
Krzysztof Paweł Woźniak
20. Вопрос польско-украинских отношений в геополитической концепции польских прометеистов, представленной на страницах периодических изданий 30-х годов XX века
Светлана Кравченко
21. Ruch zetowy w Drugiej Rzeczypospolitej wobec problematyki Polonii
Przemysław Waingertner

ARTYKUŁY RECENZYJNE, RECENZJE I OMÓWIENIA

22. Garść refleksji na temat pierwszego wydania wspomnień Aleksandra Mogilnickiego
Kamil Śmiechowski
23. Krzysztof Stefański, Ludzie, którzy zbudowali Łódź. Leksykon architektów i budowniczych miasta (do 1939 r.), Księży Młyn Dom Wydawniczy, Łódź 2009, ss. 196
Krzysztof P. Woźniak
24. Marta Piestrzeniewicz, Rozrywka łodzian na przełomie XIX i XX wieku, Wyd. Ibidem, Łódź 2010, ss. 176
Kamil Śmiechowski
25. Międzyzaborowe kontakty ziemiaństwa, red. Wiesław Caban, Stanisław Wiech, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce 2010, ss. 333
Emilia Maciejewska
26. Władysław Tomaszewicz, Dziennik oficera rosyjskiego z kampanii węgierskiej 1849 roku, oprac. Tadeusz Epsztein, Wyd. Cursor, Warszawa 2010, ss. 131
Monika Szymczak
27. Krzysztof Stefański, Rafał Szrajber, Łódzkie synagogi. Wirtualne dziedzictwo „zaginionej dzielnicy”, Księży Młyn, Łódź 2009, ss. 96
Małgorzata Parzynowska
28. Gdzie mogił powstańczych kopce… Wspomnienia radomskich weteranów powstania styczniowego, oprac. P. Bednarczyk, S. Piątkowski, Radom 2009, ss. 120 + 16 ss. fotografii
Karol Jadczyk
29. I. Kovacs, Nieznani polscy bohaterowie powstania węgierskiego 1848–1849, Wyd. Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2010, ss. 282
Anna Gawryszczak

Recent Submissions

View more