Spis treści

ARTYKUŁY

1. Walki powstańcze o Rawę w 1863 roku
Wiesław Puś
2. Spór o ustalenie nieślubności córek Witolda Potockiego i Marii z Florkiewiczów w świetle prawa cywilnego obowiązującego w zaborze austriackim
Nina Kapuścińska-Kmiecik
3. Biblioteka ziemiańska na przykładzie biblioteki Ostrowskich i Potockich z Maluszyna
Aleksandra Rybka
4. Prawdziwy turysta u schyłku belle epoque. Niezwykłe podróże Stanisława Twardo w świetle niepublikowanych wspomnień
Marek Olkuśnik
5. Stanowisko głównych polskich ugrupowań socjalistycznych w Łodzi w latach 1905–1907 wobec kwestii autonomii Królestwa Polskiego
Grzegorz Markiewicz
6. Problemy opałowe Łodzi w latach I wojny światowej
Aneta Stawiszyńska
7. Problemy społeczne Galicji Zachodniej w początkach II Rzeczypospolitej (wybrane zagadnienia)
Marek Przeniosło
8. Deutsche Wirtschaft. Życie gospodarcze w Sieradzu w czasie okupacji 1939–1945
Krzysztof Lesiakowski
9. Afery i nadużycia gospodarcze. Przyczynek do badań nad przestępczością w PRL
Mirosław Romański

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

10. Rafał Kowalczyk, Polityka gospodarcza i finansowa Księstwa Warszawskiego 1807–1812, Łódź 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ss. 391 + 69 il.
Piotr Degen
11. Głodne dzieci w Polsce, red. Cz. Kępski, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011, ss. 499
Joanna Sosnowska
12. Jerzy Szczepański, Działalność społeczna rodziny Gałęzowskich na emigracji polskiej we Francji na przełomie XIX i XX wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, ss. 231
Wiesław Puś
13. Paweł Śpiewak, Żydokomuna. Interpretacje historyczne, Wydawnictwo Czerwone i Czarne, Warszawa 2012, ss. 256
Przemysław Waingertner

Recent Submissions