SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

1. Orzeł Biały z 1 VIII 1919 roku – idealny wzór polskiego orła państwowego czy „heraldyczne nieszczęście”? Uwagi na marginesie inicjatywy obywatelskiej w sprawie przywrócenia „tradycyjnego” herbu Rzeczypospolitej
MAREK ADAMCZEWSKI
2. Spuścizna pojezuicka w zasobach Centralnego Państwowego Archiwum Historycznego we Lwowie
MAGDALENA UJMA
3. Komitet Obywatelski Niesienia Pomocy Biednym w Łodzi – organizacja, struktura, zadania w początkowym okresie I wojny światowej (1914–1915)
JOANNA SOSNOWSKA
4. Wojsko Polskie w życiu gospodarczym Łodzi w latach II Rzeczypospolitej
WITOLD JARNO
5. Sufrażystka Edyta Stein (1891–1942) – w kontekście pierwszej fali feminizmu
AGATA RYBIŃSKA
6. Do kina czy do teatru? Prasa regionalna jako źródło do badań nad wybranymi aspektami życia kulturalnego Tarnowa w okresie międzywojennym
EWELINA KAWA
7. Główne problemy polsko-włoskiej współpracy gospodarczej w latach 1959–1970
DARIUSZ JAROSZ
8. Kobiece „bycie w mieście”: Paryż. Rozważania na podstawie „Dziennika” Marii Baszkircew
BEATA WALĘCIUK-DEJNEKA

DROBNE PRACE I MATERIAŁY

9. Portret nauczycieli sokołowskich szkół w latach 1944–1975 (wybrane przykłady)
MILENA NOWASZEWSKA
10. Maria Huelle – pierwsza studentka na Politechnice Lwowskiej
ANNA STROJNA-KRZYSTANEK

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE

11. O „serii datowanych śladów”. Na marginesie „Dziennika wydarzeń 1939–1944” Jędrzeja Moraczewskiego
ILONA FLORCZAK
12. Romuald M. Łuczyński, Szlacheckie i arystokratyczne rezydencje w Sudetach Polskich. Sudety Wschodnie i Przedgórze Sudeckie, Wydawnictwo Kartograficzne EKO-GRAF Sp. z o.o., Wrocław 2018, ss. 288
JAROSŁAW KITA

SPRAWOZDANIA NAUKOWE

13. Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiej Sesji Naukowej pt. Życie prywatne Polaków w XIX wieku. O mężczyźnie (nie)zwyczajnie, Olsztyn, 4–5 października 2018 r.
URSZULA KLEMBA

Recent Submissions