Czasopismo Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica (FOE) – recenzowany, ogólnodostępny dwumiesięcznik naukowy, dostępny online, powstały w 1980 roku - publikuje oryginalne artykuły teoretyczne i empiryczne, a także odnoszące się do polityk i przeglądowe, obejmujące wszystkie dyscypliny nauk ekonomicznych i dyscypliny pokrewne. FoE przyjmuje artykuły w języku angielskim lub polskim, w przypadku gdy poruszane zagadnienia interesują głównie polskich odbiorców.

Treść czasopisma jest w pełni dostępna online na tej stronie (numery od 2014 do dziś) oraz w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego (od 1980 do dziś). Obecnie czasopismo jest indeksowane w wielu bazach danych, dzięki czemu stale rośnie widoczność i cytowanie artykułów publikowanych w FOE. FOE jest członkiem PKP Preservation Network, która zapewnia bezpieczeństwo dostępu do treści czasopisma.

Czasopismo jest finansowane przez Wydział Ekonomicznu-Socjologiczny oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Nazwa wydawcy:Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISSN: 0208-6018
eISSN: 2353-7663
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2019)
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2021)
Dyscypliny: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości
Informacja o dyscyplinach
ASJC - All Science Journal Classification (Scopus): Economics, Econometrics and Finance, Business, Management and Accounting, Social Sciences: Demography, Urban Studies
FOS - OECD Frascati classification of science and technology: Economics and business, Social and economic geography, Sociology: Demography

Open access
Czasopismo oferuje dostęp do treści w systemie open access na zasadach niewyłącznej licencji Creative Commons (CC BY 4.0).
strona internetowa czasopisma: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica (FOE)

Collections in this community

Recent Submissions

View more