SPIS TREŚCI

1. Efektywność podatkowa w warunkach konsolidacji fiskalnej w krajach UE
IWONA WOJCIECHOWSKA‑TORUŃSKA
2. Spatio-temporal Modelling of the Influence of the Number of Business Entities in Selected Urban Centres on Unemployment in the Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
ELŻBIETA SZULC, MATEUSZ JANKIEWICZ
3. Automatyczne wykrywanie zagrożeń w systemach teleinformatycznych za pomocą metod Data Mining
KAMIL SAPAŁA, MARCIN PIOŁUN‑NOYSZEWSKI, MARCIN WEISS
4. Fiscality, Economic Growth and the Level of Unemployment in Poland in the Context of the Fiscal-Monetary Game
JOANNA STAWSKA
5. Should Investors in Commodity Markets Be Superstitious (Based on the Example of 29 Commodities)?
KRZYSZTOF BOROWSKI
6. Modeling the Survival Time of Trading Companies in the Zachodniopomorskie Voivodship
IWONA MARKOWICZ
7. Outliers vs Robustness in Nonparametric Methods of Regression
JOANNA TRZĘSIOK
8. Integration Character of the CETA Agreement
MAGDALENA ŚLIWIŃSKA
9. Wpływ liberalizacji usług w Unii Europejskiej na innowacyjność i konkurencyjność polskich przedsiębiorstw usługowych. Wyniki badań
STANISŁAW MACIEJ SZUKALSKI, ANNA DĄBROWSKA, MIROSŁAWA JANOŚ‑KRESŁO, JAN PIOTRKOWSKI
10. Czynniki warunkujące migracje seniorów do komercyjnych domów opieki w świetle wyników badań własnych
MARCIN BORUTA
11. Nonlinear Principal Component Analysis for Geographically Weighted Temporal-spatial Data
MIROSŁAW KRZYŚKO, WOJCIECH ŁUKASZONEK, WALDEMAR RATAJCZAK, WALDEMAR WOŁYŃSKI
12. Zastosowanie filtru Kalmana do modeli stochastycznej zmienności typu Ornsteina-Uhlenbecka
PIOTR SZCZEPOCKI
13. The Role of Housing in the Spatial Distribution of Unemployment in Poland
MACIEJ TARKOWSKI
14. The Innovation Procurement Policies and the Development of e-health in the EU Member States: What Can Be Learnt?
MARCIN KAUTSCH, MATEUSZ LICHOŃ, NATALIA MATUSZAK

Recent Submissions