CONTENT

 1. Przedmowa
  Jadwiga Suchecka
 2. Ekonometryczna identyfikacja β konwergencji regionów szczebla NUTS 2 Państw Unii Europejskiej
  Beata Bal-Domańska
 3. Empiryczna weryfikacja efektów aglomeracji w polskich podregionach przy wykorzystaniu metod panelowych
  Adrian Burdziak
 4. Konwergencja czy dywergencja polskich województw? Zastosowanie dynamicznych modeli panelowych
  Barbara Dańska-Borsiak
 5. Analiza przestrzenna innowacyjności polskich regionów
  Dorota Górecka, Joanna Muszyńska
 6. Motywy podejmowania szkoleń przez bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim
  Grzegorz Przekota, Maria Klonowska-Matynia
 7. Główne determinanty migracji stałych w Polsce w latach 2003–2008
  Maria Sasin
 8. Przestrzenna analiza poziomu komponentów rozwoju zrównoważonego i ocena stopnia ich zrównoważenia na obszarach wiejskich Zielonych Płuc Polski
  Monika Stanny
 9. Kierunki zmian w dostępności ochrony zdrowia w województwie łódzkim u progu XXI w.
  Agnieszka Bukowska-Piestrzyńska
 10. Badanie autokorelacji przestrzennej krwiodawstwa w Polsce
  Anna Ojrzyńska, Sebastian Twaróg
 11. Ocena efektywności systemów ochrony zdrowia w wybranych krajach Unii Europejskiej z wykorzystaniem podejścia nieparametrycznego
  Justyna Rój
 12. Efektywność kształcenia we wrocławskich liceach
  Marek Biernacki, Wiktor Ejsmont
 13. Przestrzenno-czasowa analiza struktury pracujących według wielkich grup zawodowych w Polsce
  Artur Gajdos
 14. Badanie przestrzenno-czasowego zróżnicowania redystrybucji dochodu narodowego brutto Unii Europejskiej w latach 2004-2008
  Artur Lipieta, Barbara Pawełek
 15. Ekonometryczne modele zmian stopy bezrobocia rejestrowanego w Polsce oraz w woj. małopolskim 1997-2009
  Stanisław Matusik
 16. Analiza stopy bezrobocia w Polsce z wykorzystaniem przestrzennego modelu MESS
  Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak
 17. Próba oceny zróżnicowania spożycia artykułów żywnościowych w Polsce na podstawie wyników badań budżetów gospodarstw domowych
  Barbara Podolec, Paweł Ulman, Agnieszka Wałęga
 18. Obciążenie prognoz struktury uzyskanych przy pomocy łańcuchów Markowa
  Jan Acedański
 19. Cechy rozmieszczenia sklepów w przestrzeni wielkomiejskiej na przykładzie Wrocławia - zastosowanie regresji ważonej geograficznie
  Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc, Maciej Kryza, Mariusz Szymanowski
 20. Analiza czasu przejazdu do centrum miasta z wykorzystaniem modelu przestrzennego SAR
  Michał Bernard Pietrzak, Emilia Elżbieta Rutkowska
 21. Macierze wielowskaźnikowe w naukach ekonomiczno-społecznych
  Wacław Sklinsmont
 22. Analiza porównawcza struktur i procesów ludnościowych w wybranych krajach UE wykorzystaniem metod taksonomicznych
  Elżbieta Sojka
 23. Modelowanie związków sektora MSP oraz inwestycji zagranicznych z zatrudnieniem i wzrostem gospodarczym w regionach
  Przemysław Szczuciński
 24. Modelowanie zależności między ekonomicznymi procesami przestrzennymi a poziom agregacji danych
  Elżbieta Szulc, Iwona Müller-Frączek, Michał Bernard Pietrzak

Recent Submissions

View more