CONTENT


 1. IXth Conference on Problems of Building and Estimation of Large Econometric Models
  Władysław Welfe, Wiesław Juszczak
 2. Multipliers Analysis Based on the W3S79 Model
  Maria Lubera, Maria Potargowicz, Władysław Welfe
 3. Forecasts of the Polish Economy 1983-1985 Based on the W3S79 Model
  Wiesław Juszczak, Władysław Welfe
 4. Model gospodarki Polski W-5 : ogólne założenia i pierwsze rezultaty empiryczne
  Władysław Welfe
 5. Regional Model of European CMEA Economies
  Jan B. Gajda, A. Bartłomiej Czyżewski, Ewa Górska-Haładaj, Grażyna Juszczak, Dorota Miszczyńska, Maria Potargowicz, J. Jacek Sztaudynger, Paweł Tomczyk
 6. Important Coefficients in the Input-Output Models for Poland
  Czesław Lipiński, Łucja Tomaszewicz
 7. Energy Constraints and Optimal Development of the Polish Economy
  Jan B. Gajda, Dorota Miszczyńska, Marek Miszczyński, Łucja Tomaszewicz, Jerzy S. Zieliński
 8. Some Notes on Applicability of Variance-Decomposition-Proportions Method
  Iwona Konarzewska, Władysław Milo
 9. Estimation in Simple Linear Regression Model with Autoregressive Moving Averages (ARMA) Error
  Andrzej Tomaszewicz, Abdul Majid Hamza Al-Nasir
 10. A Method for Computing the Power of the Test Based on the Number of Runs puting the Power of the Test Based on the Number of Runs in the Case of the Second Order Autocorrelation Process
  Czesław Domański, Andrzej S . Tomaszewicz
 11. Modelling Impact of Plan on Capacity Utilization
  Krzysztof Markowski
 12. Description of the Remaining Papers Presented at Conference
  Wiesław Juszczak

Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions