SPIS TREŚCI

1. The Application of Bühlmann-Straub Model with Data Correction for the Estimation of Net Premium Rates in Bonus-Malus Systems of the Motor Third Liability Insurance
ANNA EDYTA SZYMAŃSKA
2. The Impact of the Global Economic Crisis on the Performance of Industries and Firms in Poland. Does Internationalisation Matter?
MARIAN GORYNIA, BARBARA JANKOWSKA, KATARZYNA MROCZEK‑DĄBROWSKA, PIOTR TRĄPCZYŃSKI, MARLENA DZIKOWSKA
3. An Attempt to Identify Factors Influencing Retirement Decisions in Poland
ANNA RUZIK‑SIERDZIŃSKA
4. Hugo Dionizy Steinhaus – droga do współczesnej teorii prawdopodobieństwa
TADEUSZ BEDNARSKI
5. The Demographic Situation and the Level of Unemployment in Poland in the Years 2002, 2008 and 2014
KATARZYNA ZEUG‑ŻEBRO, MONIKA MIŚKIEWICZ‑NAWROCKA
6. Luki dochodowe w systemie pomocy mieszkaniowej dla niezamożnych gospodarstw domowych w Polsce. Wnioski z badań krajowych
ZUZANNA RATAJ
7. Decomposition of Differences between Household Income Distributions in Poland in Years 2002 and 2012
JOANNA MAŁGORZATA LANDMESSER
8. Desired Impact of an ERP Implementation on the Quality of Information
ARTUR JABŁOŃSKI, MARTA KAWCZYŃSKA, ŻANETA PIETRZAK, TOMASZ WNUK‑PEL
9. Ekonomiczne i ekologiczne efekty zewnętrzne w planowaniu przestrzennym
ARTUR HOŁUJ
10. Analysis of the Labor Market Situation of People with Disabilities
LIDIA ZOFIA JABŁOŃSKA‑PORZUCZEK, SŁAWOMIR MARCIN KALINOWSKI
11. Źródła wiedzy i kompetencje w zakresie zdobywania wiedzy firm zielonych technologii w Polsce
MAGDALENA MARCZEWSKA, ADRIANNA JASKANIS
12. Why Do Firms Issue Convertible Bonds with a High Initial Conversion Premium?
DAMIAN KAŹMIERCZAK
13. Short and Long Term Determinants of the Net International Investment Position Resulting from the Balance of Payments of the European Monetary Union Countries
PAWEŁ ŚLIWIŃSKI
14. Wpływ cykli koniunkturalnych na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w krajach Unii Europejskiej
ARKADIUSZ KIJEK

Recent Submissions