Space - Society - Economy
Przestrzeń - Społeczeństwo – Gospodarka

Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2019)
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2021)
Dyscyplina wg MNiSW: ekonomia i finanse; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o polityce i administracji; nauki o zarządzaniu i jakości

Język publikacji: polski/angielski

Redaktor
Agnieszka Rochmińska

Zespół redakcyjny:
Bartosz Bartosiewicz (sekretarz)
Justyna Danielewicz
Lidia Groeger
Stanisław Mordwa (redaktor tematyczny)

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Adres Redakcji
Redakcja Space - Society – Economy
Uniwersytet Łódzki
Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź

tel.: (42) 635 45 81; fax. (42) 635 45 82
e-mail: sse@geo.uni.lodz.pl

www.sse.geo.uni.lodz.pl/

Space-Society-Economy to kwartalnik naukowy z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego, w którym publikowane są artykuły zarówno polskich jak i zagranicznych autorów. Obejmują one szerokie spektrum badań relacji między przestrzenią, społeczeństwem i gospodarką o zasięgu przede wszystkim lokalnym, ale także regionalnym, krajowym oraz międzynarodowym. Space-Society-Economy ukazuje się od 1991 r., początkowo pod nazwą „Studia i Materiały” Abstracts of Papers for the Conference, w którym publikowane były wyniki badań z różnych dziedzin nauki a także opracowania przygotowane przez przedstawicieli praktyki prezentowane na krajowych i międzynarodowych konferencjach organizowanych przez Katedrę Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego (w latach 2013-2015 przez Katedrę Studiów Ludnościowych i Badań nad Usługami).

Od 2016 r. czasopismo jest wydawane w formie kwartalnika (wcześniej rocznika) przez Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, WNG, UŁ.

W czasopiśmie artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim.

Collections in this community

Recent Submissions

View more