Recent Submissions

 • Wzrost PKB, rodzina, jakość życia 

  Sztaudynger, Jan Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  In the article we test the hypothesis that the weakening of family ties, as measured by reduction of marriages and a cascade of divorces, caused economic slowdown in Poland. We also suppose (second hypothesis) that the ...
 • Ruchliwość mieszkaniowa ludności w miastach na początku XXI w. Przypadek Torunia 

  Radwańska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The subject of this study is the intercity migration of people which took place in Toruń in 2003‒2005. The most important conclusions from the research can be presented synthetically as follows: 1. Studies show high ...
 • Demograficzne skutki migracji zagranicznych ‒ przypadek Polski 

  Kałuża-Kopias, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  In the middle of last century, international migration in Europe have become a factor which significantly began to affect the greatness population and its rate of change. International Movements in the north-west Europe ...
 • Przemiany społeczno-demograficzne w wielkich osiedlach mieszkaniowych Łodzi w okresie transformacji 

  Szafrańska, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  Large housing estates built after Second World War are often seen as a problematic areas in many cities all over Europe. This paper focuses on large housing estates in Łódź. The purpose of this study is to characterise the ...
 • Transformation of Albania in transition. Population and socio-economic aspects 

  Axhemi, Sokol (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  Praca omawia zmiany ludnościowe i społeczno-ekonomiczne w Albanii w okresie przejścia demograficznego rozpatrywane w powiązaniu z położeniem geograficznym, warunkami naturalnymi i politycznymi. Po ogólnej analizie przemian ...
 • Age and sex patterns of persons suspected of committing offences in Łódź 

  Mordwa, Stanisław (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  Badanie struktur demograficznych osób popełniających przestępstwa ma długotrwałą tradycję w dorobku różnych dyscyplin naukowych zajmujących się analizą różnych kwestii związanych z przestępczością. Interesujące jest bowiem ...
 • Struktury i procesy demograficzne w wybranych wielkich miastach współczesnej Europy 

  Majdzińska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  The aim of this papers is the demographic analysis of European cities with more than 0,5 million inhabitants, including major Polish cities (Warsaw, Cracow, Lodz, Poznan, Wroclaw). The data were collected form Eurostat ...
 • The second demographic transition in Europe and it's implications 

  Janiszewska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  Celem artykułu jest przedstawienie wybranych przemian demograficznych w krajach europejskich dotyczących drugiego przejścia demograficznego. W opracowaniu zaprezentowano wybrane charakterystyki demograficzne dla krajów ...
 • Demografia a moralność. Opinie Polaków 

  Klima, Ewa (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  Notions of demography and morality were used in the title of the paper. In the paper itself they were define as population movement and religious morality (i.e. religiosity, in many aspects and application approach). It ...
 • Małżeństwa vs związki nieformalne w opiniach młodych mieszkańców Łodzi 

  Janiszewska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  In this article, I present the opinions of young inhabitants of Łódź regarding marriage and civil partnerships in the context of matrimonial behaviour of the inhabitants of Łódź.I complemented the analysis of statistical ...
 • Wzorzec płodności a wzorzec małżeńskości w Polsce po okresie transformacji 

  Podogrodzka, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  Observed since the beginning of the 1990s. changes in the intensity of marriages and fertility are the result of different of their raters by age. At the same time, these processes are different in urban and rural areas ...
 • Structure and spatial typology of the world population today 

  Dzieciuchowicz, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
  Współcześnie ukształtował się nowy obraz demograficzny świata. Głównym celem tego opracowania jest wszechstronne naświetlenie jego najważniejszych elementów składowych oraz dokonanie próby ich syntezy. Szczegółowej analizie ...