SHAPING THE URBAN RESIDENTIAL AREA
KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI MIESZKANIOWEJ MIAST

CONTENT

 1. TEORETYCZNE PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU MIESZKANIOWEGO - ZAGADNIENIA WYBRANE
  Piotr Lis
 2. VALORIZATION AND SPATIAL TYPOLOGY OF LODZ'S RESIDENTIAL RESOURCES DURING THE TRANSFORMATION PERIOD
  Jerzy Dzieciuchowicz
 3. PRÓBA TYPOLOGII PRZESTRZENI MIESZKANIOWEJ MIAST WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
  Lidia Groeger
 4. PRAKTYKA KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ NA POZIOMIE PLANOWANIA MIEJSCOWEGO
  Dorota Sowa, Aneta Tomczak
 5. FUNKCJA MIESZKANIOWA W MIEJSCOWYCH PLANACH ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W MAŁYCH MIASTACH I W GMINACH NADMORSKICH
  Elżbieta Kicka, Maciej J. Nowak
 6. MIESZKALNICTWO W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM LESZNA PO 1990 ROKU
  Mariusz Chudak
 7. WARTOŚĆ PRZESTRZENI MIESZKANIOWEJ WYRAZEM POSTRZEGANIA WALORÓW KRAJOBRAZOWYCH NA PRZYKŁADZIE OLSZTYNA
  Adam Senetra, Agnieszka Szczepańśka
 8. Kobiety i mężczyźni o warunkach życia w blokach
  Anna Janiszewska, Ewa Klima, Agnieszka Rochmińska
 9. CIEMNA LICZBA PRZESTĘPSTW. PRZYKŁAD BADAŃ WIKTYMIZACYJNYCH MIESZKAŃCÓW WYBRANYCH OBSZARÓW W ŁODZI
  Stanisław Mordwa
 10. ROZWÓJ BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO W MIASTACH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
  Jolanta Rodzoś, Monika Wesołowska
 11. PRZEMIANY STRUKTURY SPOŁECZNEJ, PRZESTRZENNEJ I FUNKCJONALNEJ WIELKICH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH NA PRZYKŁADZIE OSIEDLA WIDZEW-WSCHÓD W ŁODZI
  Ewa Szafrańska
 12. NOWE BUDOWNICTWO WIELORODZINNE W STREFIE WIELKICH OSIEDLI MIESZKANIOWYCH NA PRZYKŁADZIE NOWEJ HUTY
  Tomasz Chaberko, Paweł Kretowicz
 13. SOCIAL RELATIONS IN GATED COMMUNITIES BASED ON THE CITY OF ŁÓDŹ
  Paulina Tobiasz-Lis
 14. PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU LOFTÓW W KRAKOWIE
  Tomasz Chaberko

Recent Submissions