LUDNOŚĆ MIESZKALNICTWO USŁUGI

POPULATION HAUSING SERVICES

CONTENT

 1. Wstęp

 2. Biografia dr hab. Jerzego Zygmunta Dzieciuchowicza
  K. Kikosicka
 3. Refleksje nad geografią ludności w kontekście dorobku naukowego Jerzego Dzieciuchowicza
  S. Liszewski
 4. Przestrzenne zróżnicowanie przemian demograficznych w Polsce w latach 2002-2011
  S. Kurek
 5. Trafność prognozowanego poziomu migracji w pracach GUS
  D. Kałuża-Kopias
 6. Przegląd dorobku profesora Jerzego Dzieciuchowicza z geografii ludności i geografii społecznej w latach 1969-2013
  K. Kikosicka
 7. Problematyka mieszkalnictwa w badaniach profesora Jerzego Dzieciuchowicza
  A. Matczak
 8. Budownictwo mieszkaniowe w strefie podmiejskiej Wrocławia
  S. Ciok
 9. Przestrzeń mieszkaniowa miast województwa łódzkiego
  L. Groeger
 10. Elderly people and their quality of life – challenges for geography
  Ewa Klima, Anna Janiszewska, Stanisław Mordwa
 11. Środowisko mieszkaniowe w pracy badawczej profesora Jerzegeo Dzieciuchowicza - przegląd literatury
  Piotr Binczyk
 12. Usługi w polskiej literaturze przedmiotu. Ujęcie chronologiczno- -tematyczne
  Dariusz Ilnicki
 13. Rozwój, struktura przestrzenna i funkcje centrów handlowych w Polsce
  T. Kaczmarek
 14. Problemy z wykorzystaniem pracujących jako miernika rozwoju usług : przykład województwa śląskiego
  F. Kłosowski
 15. Centra handlowe jako przestrzenie hybrydowe
  Agnieszka Rochmińska
 16. Przegląd dorobku profesora Jerzego Dzieciuchowicza z zakresu studiów nad kierunkami oraz czynnikami przemian struktury przestrzennej usług
  K. Pędziwiatr

Recent Submissions

View more