THEORETICAL AND EMPIRICAL RESEARCHES ON SERVICES DURING SOCIO-ECONOMIC CHANGES

CONTENT

 1. Kulturowy aspekt przemian rynku usług
  Krystyna Rembowska
 2. Rola sektora usług w procesie produkcji i reprodukcji społecznej
  Magdalena Majchrzak
 3. Wykorzystanie pozycjonowania produktu w działalności przedsiębiorstw usługowych (w świetle wyników badań)
  Marek Rawski
 4. Rola i funkcje usług żywieniowych we współczesnym świecie
  Romuald Zabrocki
 5. Interpreting the spatial preferences of retail firms in the post-1980 period: case of Izmir, Turkey
  Ahu Dalgakiran
 6. Economic Valuation of Urban Open Spaces and their Contribution to Life Quality in European Cities
  Dietwald Gruehn
 7. Usługi w restrukturyzującym się regionie tradycyjnym – przykład konurbacji katowickiej
  Franciszek Kłosowski
 8. Usługi komercyjne w Poznaniu – struktura przestrzenno-funkcjonalna
  Urszula Kaczmarek
 9. Poziom rozwoju i struktura przestrzenna handlu detalicznego w Poznaniu
  Tomasz Kaczmarek, Tomasz Szafrański
 10. Zmiany w zachowaniach i preferencjach komunikacyjnych mieszkańców Sopotu i Gdyni
  Katarzyna Hebel, Krzysztof Grzelec
 11. Specyfika profesjonalnych usług rzeczoznawstwa majątkowego
  Lidia Groeger
 12. Zachowania konsumenckie w handlu internetowym na przykładzie mieszkańców jednostki osiedlowej Łodzi (Olechów)
  Agnieszka Rochmińska
 13. Rozwój i funkcjonowanie kin w Łodzi
  Aleksandra Litaszewska, Stanisław Mordwa
 14. Usługowe obiekty NIMBY w oczach mieszkańców Łodzi
  Karolina Dmochowska-Dudek
 15. Przemysłowy wizerunek Łodzi a poprzemysłowy charakter miasta. Adaptacja dziedzictwa kulturowego do nowych warunków społeczno-gospodarczych
  Paulina Tobiasz

Recent Submissions