FORMATION OF THE INFORMATION SOCIETY IN THE REGIONS OF UNITING EUROPE

CONTENT

  1. THE INTERNET IN PERSPECTIVE
    Ray Riley
  2. Information Society in the European Union - History of Common (?) Policy
    Ewa Klima
  3. Społeczeństwo informacyjne w Polsce
    Wojciech Retkiewicz
  4. The local places of the information society in Hungary
    Tamás Czira, Edina Volter
  5. Some aspects to the regional distribution
    Peter Bajmocy
  6. The development of wireless telecommunication systems in Hungary
    György Farkas, György Kukely
  7. Wideo-konferencje w projektach edukacyjnych w Uniwersytecie Łódzkim
    Sławomir Gurdała, Zbigniew Mikurenda
  8. Gospodarka oparta na wiedzy a region uczący się
    Małgorzata Golińska-Pieszyńska
  9. Proxemics, Anthropology and the Internet
    Jan Franciszek Jacko
  10. Technika a kultura
    Krystyna Rembowska
  11. Cywilizacja a kultura – problemy komunikacji językowej
    Bogusław Ryczko
  12. Measuring the Activity of the Information Society Creating regional, county and town level information indexes (in the case of Hungary)
    Gábor Nagy
  13. Information technology influence on SME development in banking sector
    Magdalena Dzikowska, Robert Blażlak, Piotr Jóźwiak
  14. Ukraine: a gender digital divide
    Ganna Gerasymenko
  15. Problematyka pracy w świetle koncepcji społeczeństwa informacyjnego. Próba uporządkowania perspektyw badawczych
    Maciej Kryszczuk
  16. The role of information in the migration processes in the contex of the migration cognitive concept
    Jerzy Dzieciuchowicz
  17. Stworzenie i rozwój pierwszego wirtualnego banku w Europie Wschodniej
    Ryszard Słowiński
  18. Łódź w internecie
    Robert Wiluś
  19. Virtual tourism?
    Marin Bachvarov

Recent Submissions