Konwersatorium Wiedzy o Mieście jest czasopismem, którego geneza sięga lat 80. XX wieku, do kiedy ukazywało się w formie corocznej monografii w serii pod tym samym tytułem.
Tematyka czasopisma obejmuje prace z szeroko rozumianej geografii osadnictwa ze szczególnym uwzględnieniem geografii miast. Publikowane prace mają charakter teoretyczny, przeglądowy, empiryczny i metodologiczny. Czasopismo adresowane jest do przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych, których przedmiotem badań są różne formy osadnictwa miejskiego i zasięgi ich oddziaływania, m.in.: geografii, socjologii, architektury i urbanistyki, demografii, ekonomii, gospodarki przestrzennej oraz praktyków zajmujących się się problematyką miejską.

Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2019)
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2021)
Dyscyplina wg MNiSW: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

Polityka OA
ISSN 2543-9421
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
www: Konwersatorium Wiedzy o Mieście

Siedziba Redakcji
Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki
90-142 Łódź, ul. Kopcińskiego 31
tel. +48 42 635 45 61, +48 42 635 45 52
e-mail: ewa.szafranska@geo.uni.lodz.pl, joanna.kowalczyk@geo.uni.lodz.pl

Zespół redakcyjny
Redaktor naczelna: Ewa Szafrańska, Uniwersytet Łódzki
Zastępca redaktor naczelnej: Joanna Kowalczyk-Anioł, Uniwersytet Łódzki
Redaktor statystyczny: Stanisław Mordwa, Uniwersytet Łódzki
Sekretarz redakcji: Dominik Nogala, Uniwersytet Łódzki

Rada naukowa
Mariusz Czepczyński, Uniwersytet Gdański
Annegret Haase, Helmholtz Centre for Environmental Research, Niemcy
Jolanta Jakóbczyk-Gryszkiewicz, Uniwersytet Łódzki
Tomasz Kaczmarek, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
René Matlovič, University of Presov, Słowacja
Szymon Marcińczak, Uniwersytet Łódzki
Joseph Salukvadze, Tbilisi State University, Gruzja
Dariusz Sokołowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Zdeněk Szczyrba, Palacký University of Olomouc, Czechy
Przemysław Śleszyński, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Petra Špačková, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy
Tiit Tammaru, University of Tartu, Estonia
Grzegorz Węcławowicz, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN
Andrzej Zborowski, Uniwersytet Jagielloński

Collections in this community

Recent Submissions

View more