Now showing items 1-20 of 23

  • AIain-Fournier entre la lettre et le roman 

   Naliwajek, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Autor Mojego przyjaciela Meaulnesa napisał w swoim krótkim życiu ponad 500 listów. Jego korespondencja z Jacques'em Riviére jest nie tylko dokumentem epoki, lecz także powieścią o dorastaniu i swoistym laboratorium ...
  • Autour de la théorie de la lettre. Quelques paradoxes 

   Skwarczyńska, Stefania (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
  • Brefs échanges épistolaires entre Samuel Beckett et Bram van Velde 

   Delaunay, Jean-François (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   W 1945 r. po dwudziestu latach samotnego życia we Francji, na Korsyce i w Hiszpanii, holenderski malarz Bram van Velde (1895-1981)prosi Becketta o przedstawienie jego malarstwa publiczności paryskiej. Następuje wymiana ...
  • Correspondance sentimentale ou correspondances ideologiques? Abelard et Heloise 

   Roguet, Yves (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Nikt dziś nie traktuje korespondencji Abelarda i Heloizy jako zbioru autentycznych listów. Autor pracy podkreśla znaczenie systemu odniesień w listach do innych listów zbioru: ich spójność i konsekwencję trudno pogodzić ...
  • De la correspondance á l'ceuvre. Le cas de Madame de Sévigné 

   Pich, Edgard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Zdaniem autora twórczość pani de Sévigné wyróżnia się na tle epoki i jest niemożliwa do zaklasyfikowania. Stąd już na wstępie pojawia się konieczność jej opisania: nie podporządkowuje się ona regułom epistolografii i nie ...
  • De la lettre allusive á la lettre abusive: poétique de l'épistolarité dans á la recherche du temps perdu 

   Chaudier, Stéphane (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   W powieści Prousta list jako forma narracyjna jest zdyskredytowany. Odarty ze wszystkich mitów, staje się jedynie źródłem kłamstwa (listy miłosne), iluzji lub szaleństwa. Jeśli się nawet często pojawia, służy jedynie ...
  • Dit et non-dit de la lettre chez Romain Rolland 

   Duchatelet, Bernard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Czytając korespondencję, którą prowadzili Romain Rolland i Roger Martin du Gard znajdujemy przemilczenia dające się wyjaśnić jedynie informacjami zawartymi w listach do osób trzecich lub w Dzienniku pisarza. Zjawisko to ...
  • Dne lettre de Martin Heidegger á René Char 

   Poli, Jean-Dominique (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   W Dziełach zebranych René Chara opublikowanych w Bibliothéque de la Pléiade (Gallimard 1988) znajdujemy list napisany przez Heideggera do poety francuskiego po śmierci ich wspólnej przyjaciółki, Marcelle Mathieu (1973). ...
  • Entre le brouilIon poétique et I'objet iconique. Sur quelques lettres de GuiIlaume ApoIIinaire á Pablo Picasso 

   Chudak, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Badacze korespondencji literackiej zwracają uwagę przede wszystkim na przekazywany w liście komunikat i w zasadzie nie interesują się sposobami jego istnienia. Tymczasem list jest dyskursem, tekstem, ma swoją strukturę ...
  • La correspondance entre Antonin Artaud et Jacques Riviére et I'esthétique do surréalisme 

   Żurowska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Antonin Artaud, początkujący aktor i literat, starał się opublikować wiersze w "La Nouvelle Revue Française", najpoważniejszym piśmie literackim epoki. Jacques Riviére, redaktor naczelny, wierszy nie przyjął ze względu ...
  • La lettre comme suggestion interprétative. Mallarmé et CazaIis 

   Wojtynek-Musik, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Artykuł zajmuje się korespondencją między Stefanem Mallarme i jego przyjacielem Renri Cazalisem. Jej trzon stanowią refleksje na temat poezji i sztuki, co pozwala zapoznać się z koncepcjami Mallarmego w tej dziedzinie. ...
  • La lettre d'amour 

   Corger, Jean-Claude (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Autor przedstawia kilka wybranych aspektów listu miłosnego, który traktuje jako przedmiot swoistego fetyszyzmu. W paradoksalny sposób list ma na celu wypełnienie braku, a zarazem podtrzymuje ten brak, czyni z niego swoją ...
  • La lettre dans la critique polonaise d'après-guerre 

   Kłosińska, Agnieszka (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Artykuł podejmuje próbę usystematyzowania studiów, jakie krytyka polska poświęciła problematyce listu po drugiej wojnie światowej, i przedstawienia głównych założeń tych studiów. Autorka wyróżnia dwie grupy prac poświęconych ...
  • La lettre et la genése de l'œuvre chez les Goncourt 

   Dufief, Pierre (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Zanim Bracia Goncourtowie zostali powieściopisarzami, byli najpierw historykami, którzy - wykorzystując m. in. korespondencję - usiłowali odtworzyć życie prywatne XVIII w. Pisząc powieści, obaj stosowali tę samą metodę: ...
  • La lettre écrite á soi-méme dans la pratique diaristique 

   Lis, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Badając dzienniki pisarzy francuskich, autor zauważył pewną analogię między stylem pamiętnikarskim i epistolarnym. W obydwu przypadkach mamy do czynienia z potrzebą komunikowania, czyli przekazywania pewnych treści od ...
  • Le destinateur dans les Lettres galantes de Fontenelle 

   Pietrzak, Witold ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   W roku 1683, na marginesie bogatej tradycji epistolarnej, obfitującej w antologie i listowniki, ukazał się jako dzieło fikcyjne zbiór listów salonowych Fontenelle'a i natychmiast osiągnął u współczesnych ogromne powodzenie. ...
  • Les belles-lettres dans les lettres de Boileau 

   Stepnowski, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   W korespondencji Boileau znajduje się siedemdziesiąt pięć listów do lyońskiego adwokata, Claude'a Brossette'a, który przygotował do druku dzieła zebrane prawodawcy Parnasu. Ukazały się one w Genewie w roku 1716, już po ...
  • Les confessions d'un promeneur solitaire anonyme au debut du XVII" siecle: les Fantaisies amoureuses (1601) 

   Lavocat, Françoise (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Frantaisies amoureuses to anonimowa powieść w pierwszej osobie napisana w postaci jednego listu o charakterze wyznania miłosnego. Celem pracy jest wykazanie wpływu, jaki forma listu wywiera na refleksję autotematyczną w ...
  • Les Lettres d'un voyageur de George Sand: jeux et enjeux de la communication épistolaire 

   Bochenek-Franczakowa, Regina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Listy podróżnika George Sand są utworem jedynym w swoim rodzaju, sytuującym się na pograniczu literatury autobiograficznej i eseistyki. Składa się nań dwanaście listów adresowanych najczęściej do znanych pisarce osób. ...
  • Les lettres de Barbey d'Aurevilly á Trebutien ou le «dessous» du récit aurevillien 

   Wandzioch, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Aby w pełni zrozumieć twórczość Barbey d'Aurevilly'ego nie wystarczy poprzestać na jego powieściach i nowelach czy krytyce literackiej, ale trzeba wziąć pod uwagę również jego korespondencję, a zwłaszcza listy pisane w ...