Now showing items 1-20 of 23

  • AIain-Fournier entre la lettre et le roman 

   Naliwajek, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Autor Mojego przyjaciela Meaulnesa napisał w swoim krótkim życiu ponad 500 listów. Jego korespondencja z Jacques'em Riviére jest nie tylko dokumentem epoki, lecz także powieścią o dorastaniu i swoistym laboratorium ...
  • Une lettre de Plutarque 

   Battistini, Olivier (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Źródłem, które by pozwoliło odtworzyć autentyczną biografię Plutarcha może okazać się list, który napisał on do żony bezpośrednio po śmierci ich córki Timokseny. Pocieszenie było w starożytnej retoryce gatunkiem wysoce ...
  • La lettre d'amour 

   Corger, Jean-Claude (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Autor przedstawia kilka wybranych aspektów listu miłosnego, który traktuje jako przedmiot swoistego fetyszyzmu. W paradoksalny sposób list ma na celu wypełnienie braku, a zarazem podtrzymuje ten brak, czyni z niego swoją ...
  • De la lettre allusive á la lettre abusive: poétique de l'épistolarité dans á la recherche du temps perdu 

   Chaudier, Stéphane (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   W powieści Prousta list jako forma narracyjna jest zdyskredytowany. Odarty ze wszystkich mitów, staje się jedynie źródłem kłamstwa (listy miłosne), iluzji lub szaleństwa. Jeśli się nawet często pojawia, służy jedynie ...
  • La lettre écrite á soi-méme dans la pratique diaristique 

   Lis, Jerzy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Badając dzienniki pisarzy francuskich, autor zauważył pewną analogię między stylem pamiętnikarskim i epistolarnym. W obydwu przypadkach mamy do czynienia z potrzebą komunikowania, czyli przekazywania pewnych treści od ...
  • Dit et non-dit de la lettre chez Romain Rolland 

   Duchatelet, Bernard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Czytając korespondencję, którą prowadzili Romain Rolland i Roger Martin du Gard znajdujemy przemilczenia dające się wyjaśnić jedynie informacjami zawartymi w listach do osób trzecich lub w Dzienniku pisarza. Zjawisko to ...
  • Les belles-lettres dans les lettres de Boileau 

   Stepnowski, Adam (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   W korespondencji Boileau znajduje się siedemdziesiąt pięć listów do lyońskiego adwokata, Claude'a Brossette'a, który przygotował do druku dzieła zebrane prawodawcy Parnasu. Ukazały się one w Genewie w roku 1716, już po ...
  • Brefs échanges épistolaires entre Samuel Beckett et Bram van Velde 

   Delaunay, Jean-François (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   W 1945 r. po dwudziestu latach samotnego życia we Francji, na Korsyce i w Hiszpanii, holenderski malarz Bram van Velde (1895-1981)prosi Becketta o przedstawienie jego malarstwa publiczności paryskiej. Następuje wymiana ...
  • Les lettres de Barbey d'Aurevilly á Trebutien ou le «dessous» du récit aurevillien 

   Wandzioch, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Aby w pełni zrozumieć twórczość Barbey d'Aurevilly'ego nie wystarczy poprzestać na jego powieściach i nowelach czy krytyce literackiej, ale trzeba wziąć pod uwagę również jego korespondencję, a zwłaszcza listy pisane w ...
  • Les Lettres d'un voyageur de George Sand: jeux et enjeux de la communication épistolaire 

   Bochenek-Franczakowa, Regina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Listy podróżnika George Sand są utworem jedynym w swoim rodzaju, sytuującym się na pograniczu literatury autobiograficznej i eseistyki. Składa się nań dwanaście listów adresowanych najczęściej do znanych pisarce osób. ...
  • De la correspondance á l'ceuvre. Le cas de Madame de Sévigné 

   Pich, Edgard (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Zdaniem autora twórczość pani de Sévigné wyróżnia się na tle epoki i jest niemożliwa do zaklasyfikowania. Stąd już na wstępie pojawia się konieczność jej opisania: nie podporządkowuje się ona regułom epistolografii i nie ...
  • Les confessions d'un promeneur solitaire anonyme au debut du XVII" siecle: les Fantaisies amoureuses (1601) 

   Lavocat, Françoise (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Frantaisies amoureuses to anonimowa powieść w pierwszej osobie napisana w postaci jednego listu o charakterze wyznania miłosnego. Celem pracy jest wykazanie wpływu, jaki forma listu wywiera na refleksję autotematyczną w ...
  • Dne lettre de Martin Heidegger á René Char 

   Poli, Jean-Dominique (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   W Dziełach zebranych René Chara opublikowanych w Bibliothéque de la Pléiade (Gallimard 1988) znajdujemy list napisany przez Heideggera do poety francuskiego po śmierci ich wspólnej przyjaciółki, Marcelle Mathieu (1973). ...
  • La lettre comme suggestion interprétative. Mallarmé et CazaIis 

   Wojtynek-Musik, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Artykuł zajmuje się korespondencją między Stefanem Mallarme i jego przyjacielem Renri Cazalisem. Jej trzon stanowią refleksje na temat poezji i sztuki, co pozwala zapoznać się z koncepcjami Mallarmego w tej dziedzinie. ...
  • Les lettres de Flaubert á Mlle Leroyer de Chantepie: les raisons d'une correspondance 

   Queffélec, Christine (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Przedmiotem artykułu jest długoletnia korespondencja między Gustawem Flaubertem a nieznaną, prowincjonalną pisarką. Autorka zastanawia się nad przyczynami, dla których sławny pisarz rozpoczął i kontynuował wymianę listów ...
  • La lettre et la genése de l'œuvre chez les Goncourt 

   Dufief, Pierre (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Zanim Bracia Goncourtowie zostali powieściopisarzami, byli najpierw historykami, którzy - wykorzystując m. in. korespondencję - usiłowali odtworzyć życie prywatne XVIII w. Pisząc powieści, obaj stosowali tę samą metodę: ...
  • La correspondance entre Antonin Artaud et Jacques Riviére et I'esthétique do surréalisme 

   Żurowska, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Antonin Artaud, początkujący aktor i literat, starał się opublikować wiersze w "La Nouvelle Revue Française", najpoważniejszym piśmie literackim epoki. Jacques Riviére, redaktor naczelny, wierszy nie przyjął ze względu ...
  • Entre le brouilIon poétique et I'objet iconique. Sur quelques lettres de GuiIlaume ApoIIinaire á Pablo Picasso 

   Chudak, Henryk (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Badacze korespondencji literackiej zwracają uwagę przede wszystkim na przekazywany w liście komunikat i w zasadzie nie interesują się sposobami jego istnienia. Tymczasem list jest dyskursem, tekstem, ma swoją strukturę ...
  • Correspondance sentimentale ou correspondances ideologiques? Abelard et Heloise 

   Roguet, Yves (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)
   Nikt dziś nie traktuje korespondencji Abelarda i Heloizy jako zbioru autentycznych listów. Autor pracy podkreśla znaczenie systemu odniesień w listach do innych listów zbioru: ich spójność i konsekwencję trudno pogodzić ...
  • Autour de la théorie de la lettre. Quelques paradoxes 

   Skwarczyńska, Stefania (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2000)