Geneza czasopisma Acta Universitatis Lodziensis, Folia Litteraria Romanica ) sięga końca lat 70. XX wieku. W 1982 roku w ramach publikacji Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria z inicjatywy prof. Kazimierza Kupisza ukazał się pierwszy zeszyt naukowy łódzkiej romanistyki. Miał on być miejscem publikacji prac naukowych lokalnego środowiska romanistów oraz materiałów z konferencji naukowych organizowanych przez Katedrę Filologii Romańskiej UŁ. W przeciągu kilkunastu lat opublikowano dziewięć, zazwyczaj tematycznych tomów.

W roku 2000, za sprawą prof. Zbigniewa Naliwajka FLR stały się spadkobiercą tej serii. Od piętnastu lat FLR specjalizuje się w publikacjach z zakresu literaturoznawstwa romańskiego, stopniowo rozszerzając swoje spektrum na językoznawstwo. Podstawowym językiem publikacji jest język francuski, chociaż niekiedy ukazują się wydawnictwa w innym języku romańskim lub w języku polskim. W czasopiśmie drukują swoje prace naukowcy zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Studia literaturoznawcze dotyczą już to wybranych twórców, gatunków literackich, już to szczególnych problemów poznawczych, wpisując się wtedy w historię idei. Prace językoznawcze skupiają się wokół zagadnień należących do różnych działów lingwistyki, między innymi leksykologii, paremiologii, semantyki, diasystemowego zróżnicowania językowego czy komparatystyki językowej.
Od kilku lat czasopismo ukazuje z częstotliwością jednego zeszytu rocznie.


Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2019)
Punktacja MNiSW: 20 pkt. (2021)
Dyscyplina wg MNiSW: literaturoznawstwo; językoznawstwo


Kolegium redakcyjne FRL:

REDAKCJA FRL
Redaktor naczelny FRL
dr hab. prof. UŁ Alicja Kacprzak (językoznawstwo)
dr hab. prof. UŁ Witold Konstanty Pietrzak (literatura)

Sekretarz redakcji FRL
dr Anita Staroń

Redaktor tematyczny
dr hab. prof. UŁ Alicja Kacprzak (językoznawstwo)
dr hab. prof. UŁ Witold Konstanty Pietrzak (literatura)

Rada naukowa FRL
prof. Jean-Claude Arnould (Universytet w Rouen), prof. Maciej Abramowicz (Uniwersytet Artes Liberales, Warszawa), prof. Gérard Gengembre (Universtytet w Caen), prof. Jean-Paul Pittion (Universytet François-Rabelais, Tours i Trinity College, Dublin), prof. Denis Reynaud (Universytet w Lyonie), prof. Françoise Simonet-Tenant (Universytet w Rouen)

Recenzenci FRL
prof. Maciej Abramowicz (Uniwersytet Artes Liberales, Warszawa), dr hab. Marzena Chrobak (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. prof. UMCS Czesław Grzesiak, dr hab. prof. UŚ Krzysztof Jarosz, prof. dr hab. Józef Kwaterko (Uniwersytet Warszawski), dr hab. prof. UAM Mirosław Loba, dr hab. Barbara Marczuk (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Maja Pawłowska (Uniwersytet Wrocławski), dr hab. Agata Sobczyk (Uniwersytet Warszawski), dr hab. prof. UG Tomasz Swoboda, dr hab. Witold Wołowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski), (†) prof. dr hab. Aleksander Abłamowicz (Uniwersytet Śląski), prof. dr hab. Henryk Chudak (Uniwersytet Warszawski), (†) prof. dr hab. Jerzy Falicki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie), (†) prof. dr hab. Irena Filipowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), (†) prof. dr hab. Krystyna Kasprzyk (Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Paweł Matyaszewski (Katolicki Uniwersytet Lubelski), (†) prof. Kalikst Morawski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) dr hab. prof. UW Zbigniew Naliwajek, (†) prof. Gabriel Pérouse (Université Lumière Lyon 2)

Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego oraz Oficyna Wydawnicza LEKSEM (Łask)
ISSN 1505-9065 (print)
ISSN 2449-8831 (online)


Kontakt
Katedra Filologii Romańskiej UŁ, ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź, Pokój: 4.45 oraz 4.54
www: romanica.uni.lodz.pl
Adres e-mail: romanica@gmail.com

Collections in this community

Recent Submissions

View more