Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
 
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.
 
In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ). repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
 
Room 106,
 

 • Tools of the game. Qualitative digital methodologies for the e-sports research 

  Zaród, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  This article adopts methodology from digital qualitative studies in order to discuss issues specific to e-sport research in the sociology of sport. The applied concepts are built on a critical discussion of the existing ...
 • Od redaktora Etnografia sportu i e-sportu. Metodologiczne doświadczenia z badań terenowych 

  Woźniak, Wojciech (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  Artykuł wprowadza w problematykę numeru, koncentrując się szczególnie na sekcji tematycznej: Etnografia sportu i e-sportu. Metodologiczne doświadczenia z badań terenowych. Redaktor zwraca uwagę na główne wątki rozważane ...
 • Kilka uwag o terenowym badaniu amatorskich klubów piłkarskich (w nastającej erze postpandemicznej) 

  Burdyka, Konrad (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  Empirical studies in the field of sports sociology are characterized by an extraordinary difficulty of realization in situ, which is manifested by limited access to research material and limited possibility of its ...
 • Spór o filozofię hermeneutyczną 

  Błaszczyk, Marek (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Praca stanowi krytyczne omówienie książki Włodzimierza Lorenca zatytułowanej Filozofia hermeneutyczna. Inspiracje, klasycy, radykalizacje (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2019). Celem naszym jest, po ...
 • Jednostka i historia w myśli Rousseau i Kanta 

  Pieniążek, Paweł (Instytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Artykuł przedstawia Rousseau i Kanta wizje historii w perspektywie zależności tej drugiej od pierwszej. Przede wszystkim skupia się na ukazaniu ich wewnętrznych trudności i wewnętrznych napięć , zdecydowanie więcej miejsca ...

View more