Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 106, I piętro.
 

 • Tadeusz Czapczyński (1884–1958). Pedagog – literaturoznawca – literat 

  Gajak-Toczek, Małgorzata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017)
  W publikacji zaprezentowano sylwetkę Tadeusza Czapczyńskiego, jednego z wybitnych polonistów międzywojnia, działacza oświatowego, autora podręczników i książek dla nauczycieli, badacza literatury i literata. Szczególnie ...
 • Metakolaż. O kanonie myślenia metaforycznego 

  Rybarkiewicz, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Autorka przybliża metakolaż, omawiając hybrydową koncepcję metafory oraz sposoby myślenia metaforycznego w filozofii, nauce czy ideologii. Wielowątkowy opis różnych metafor, pełniących funkcję modeli myślenia, ukazuje ich ...
 • Jedna Rosja w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej 

  Słowikowski, Michał (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018)
  Punktem wyjścia w dyskusji na temat miejsca i roli Jednej Rosji w systemie politycznym Federacji Rosyjskiej w latach 2001-2016 jest założenie, że w obrębie rodziny partii autorytarnych mamy do czynienia ze szczególnym typem ...
 • Problem tożsamości Słowian 

  Lewandowski, Edmund (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  W sensie filozoficznym tożsamość jest synonimem jakości i antonimem nieokreśloności. Można przyjąć, że jakość oznacza „tożsamą z bytem określoność” (Hegel). Jakość bytu to całokształt jego własności. Tracąc swą jakość, byt ...
 • PETSCII – A Character Set and a Creative Platform 

  Reunanen, Markku; Heikkinen, Tero; Carlsson, Anders (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018-11-22)
  PETSCII is the built-in character set used on 8-bit Commodore computers, such as the PET, C-64 and Plus/4. The character set and the BASIC environment provided an entry point to rudimentary graphic editing for a generation ...

Pokaż więcej...