Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 109, I piętro.
 

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

Ceraneum [13]
Czasopisma naukowe / Scientific Journals [23852]
Koła Naukowe UŁ / University of Lodz Academic Clubs [249]
 • Wilegiatury – moda na dziewiętnastowieczny „urlop” 

  Kita, Jarosław ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, 2017)
  This chapter has been devoted to the issue of fashion for spending summer months in wilegiatura by city inhabitants. Only some summer resorts were recalled which were visited mainly by the inhabitants from two largest ...
 • „Teraźniejsze mody” w wierszach Mazurów pruskich 

  Chojnowski, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, 2017)
  In the article „Teraźniejsze mody” w wierszach Mazurów pruskich [„Current fashions” in the poetry of prussian Masurians] the author analyses the conservative stances of the rural community, expressed in the Masurian ...
 • Moda na archeologię w środowisku polskiego ziemiaństwa w XIX wieku 

  Ryszewska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, 2017)
  he fad of archaeological monuments collecting and excavations developed on Polish lands in the XIXth century. Among collectors and archeologists were many landlords. They the most often did archaeological researches in ...
 • Moda na witraże 

  Burzyńska, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, 2017)
  Making a stained glass belongs to the artistic works which we have not paid much attention to in such fields of literature as esthetics, theory and history of the art. In the context of fashion, the spin of the stained ...
 • Wstęp 

  Kita, Jaroslaw ORCID; Korybut-Marciniak, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM, 2017)

Pokaż więcej...