Now showing items 20-39 of 158

  • Delimitacja i instytucjonalizacja Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 

   Pielesiak, Iwona (KPZK PAN, 2012)
   Although the need to formalise the frames, in which within metropolitan areas in Poland exist, is often articulated, nothing significant has happened in this matter for many years. Yet many local communities related ...
  • Development of Kubłowo Palaeolake in Central Poland During Eemian Based on Subfossil Cladocera Analysis – Preliminary Results 

   Roman, Małgorzata; Niska, Monika (De Gruyter, 2014-07-01)
   The results of analysis of Cladocera occurrence in lacustrine sediments from the Kubłowo site have been presented. Lacustrine and peat deposits found there have been previously analyzed for pollen content (depth of ...
  • Doświadczenie - stary-nowy paradygmat turystyki 

   Stasiak, Andrzej ORCID (Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, 2016)
   Podróżowanie od zawsze wiązało się z silnymi wewnętrznymi przeżyciami. Traktowano je jednak raczej jako „uboczny” efekt podróżowania, a nie istotny cel działalności firm turystycznych. Rozwój gospodarki doświadczeń wzmógł ...
  • Działania władz stymulujące rozwój społeczno-gospodarczy małego miasta w obszarze metropolitalnym (przykład Ozorkowa) 

   Banasiak, Joanna; Pielesiak, Iwona (KPZK PAN, 2008)
   Ozorków is a town located in the Metropolitan Area of Lodz. In the 1980s there was a severe crisis in the secondary economic sector. A few years later, two biggest factories went bankrupt, causing enormous unemployment ...
  • Edukacja przyrodniczo-leśna przed dwudziestoma laty. Powstanie i pierwsze lata działalności Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie 

   Będkowski, Krzysztof ORCID (Leśny Zakład Doświadczalny SGGW, Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, 2016)
   One of the main areas in professional activities of foresters is educating the whole society in forestry and nature problems. The main goal of nature and forestry education is to provide the society with knowledge about ...
  • Evaluating nad interpreting the city using a photo projective method: the example of Łódź 

   Wójcik, Marcin; Tobiasz-Lis, Paulina ORCID (IGiPZ PAN, 2013)
   Urban space, especially that of large cities, is not homogeneous, but consists rather of particular elements characterized by clarity, expressiveness and distinction, which generate both positive and negative emotions ...
  • Functional Potential of the Novosibirsk Urban Region in Russian Federation 

   Wójcik, Marcin; Tobiasz-Lis, Paulina ORCID (Asian Online Journals, 2015-04)
   The research presented in this article focuses on the urban region of Novosibirsk, which is one of the most industrialized part of Siberia and the Asian part of Russian Federation. The research was based on two methods of ...
  • Funkcja turystyczna polskich skansenów 

   Stasiak, Andrzej ORCID (Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 1998)
   In different regions of Poland the museal exhibition is the only source of the knowledge about the past and traditions of rural culture. Every year, according to the process of declining of the traditional folk culture, ...
  • Funkcjonowanie żydowskich domów modlitwy w XIX i XX wieku na obszarze współczesnego województwa śląskiego 

   Majewska, Anna (Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego ul. Będzińska 60 41-200 Sosnowiec, 2017-10-31)
   Przedstawiono analizę funkcjonowania żydowskich domów modlitwy w XIX i XX w. Badania objęły obiekty, które znajdowały się na terenach wchodzących współcześnie w skład województwa śląskiego. Na podstawie zgromadzonych ...
  • Gastronomia jako produkt turystyczny 

   Stasiak, Andrzej ORCID (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelasrtwa w łodzi, 2007)
   Jedną z podstawowych potrzeb osób podróżujących jest zaspokojenie głodu i pragnienia. Dlatego rozwój gastronomii jest ściśle powiązany z rozwojem turystyki. Przez długie lata w Polsce jej rola była jednak niedoceniana. ...
  • Gentryfikacja wsi - "jak daleko od miasta?" 

   Wójcik, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Pytanie postawione w tytule opracowania – „jak daleko od miasta?”, nie dotyka w istocie kwestii odległości w przestrzeni, choć ta dla geografa będzie zawsze stanowiła istotny czynnik wyjaśnienia różnic w natężeniu występowania ...
  • Geografia granic i pograniczy w badaniach łódzkiego ośrodka geograficznego 

   Sobczyński, Marek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006)
   Zbliżająca się 60 rocznica istnienia w Łodzi uniwersyteckiego ośrodka geograficznego skłania do refleksji nad jej dorobkiem naukowym. Jednym z unikalnych w skali kraju nurtów badawczych szeroko rozwijanym w Łodzi jest ...
  • Geografia polityczna Tajlandii 

   Sobczyński, Marek ORCID; Barwiński, Marek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2003)
   W artykule przedstawiono analizę kształtowania się państwowości tajskiej oraz współczesnej sytuacji politycznej, demograficznej, społecznej i gospodarczej tego państwa z punktu widzenia geografii politycznej. Opracowanie ...
  • Geografia regionalna w ośrodku łódzkim - teoria i praktyka badawcza 

   Walkiewicz, Danuta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   Opracowanie jest próbą oceny dorobku geografów Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie geografii regionalnej. Uwzględniono tu prace stanowiące wkład w rozwój podstaw teoretyczno-metodologicznych i opracowania o charakterze ...
  • Historical hotels in “Golden Prague” 

   Bończak, Bartosz (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 2008)
   Prague, with its monuments of great historical and artistic value, has been gaining popularity in recent years. It has become one of the most important tourist destinations in Central Europe. This is the reason why hotel ...
  • Hotelarstwo w zabytkach - grupy markowe 

   Ciesielska, Olga; Stasiak, Andrzej ORCID; Rouba, Rafał (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 2006)
   Duża konkurencja na rynku usług noclegowych zmusza do poszukiwania i przygotowywania coraz to nowych ofert, gwarantujących gościom unikalne doznania i satysfakcje. Jednym z możliwych działań jest adaptowanie na cele ...
  • How to Measure Territorial Cohesion of a Metropolitan Area – Proposal of a Research Concept 

   Bartosiewicz, Bartosz ORCID; Pielesiak, Iwona (KPZK PAN, 2011)
   Prezentowane opracowanie przedstawia autorską koncepcję badawczą spójności obszaru metropolitalnego opracowaną przez autorów, w ramach realizowanego grantu badawczego pt. Spójność Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego. Koncepcja ...
  • Kierunki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski 

   Jażdżewska, Iwona (Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008)
   Kierunki napływu BIZ do Polski ; The directions of foreign direct investments inflow to Poland - articl in polish version. Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytania: Czy członkowstwo w UE zwiększyło wartość ...
  • Klaster turystyczny - nowe wyzwanie dla ROT-ów i LOT-ów? 

   Stasiak, Andrzej ORCID (Wydawnictwa Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie, 2007)
   Zjawisko koncentracja przestrzennej firm z tego samego sektora w celu osiągnięcia synergii działań gospodarczych i organizatorskich jako pierwszy opisał w 1990 r. M. E. Porter z Harvard Business School. W Polsce badania ...
  • Koncepcje "nowej" geografii regionalnej 

   Wójcik, Marcin (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   Stopniowy rozpad geografii na szereg dyscyplin o wyraźnie określonym przedmiocie badań sprawił, Ŝe geografia regionalna, której podstawę stanowi całościowy i syntetyczny opis, była i jest w coraz większym stopniu ...