Now showing items 112-131 of 155

  • Tanatoturystyka - kontrowersyjne oblicze turystyki kulturowej 

   Tanaś, Sławoj ORCID (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006)
   Apart from its leisure, cognitive and specialist functions, tourism also has an educational function. It is in the context of cognition and education that one should perceive journeys to the places of disasters, tragedies ...
  • Tempel czy bóżnica? Współczesne oblicza synagog województwa śląskiego 

   Majewska, Anna (Polskie Towarzystwo Geograficzne, 2016)
   The turbulent political history of the lands included in the modern Silesian voivodeship and the development of numerous, especially in the nineteenth century, Jewish communities in these areas, prompted the author to ...
  • Teutonic State Order’s Cultural Heritage in Towns of Warmia-Masuria Province in Poland 

   Musiaka, Łukasz ORCID (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014)
   The area of contemporary Warmia-Masuria Province encompasses the major part of the monastic state of the Teutonic Knights, founded in the Middle Ages on the southern coast of the Baltic Sea. This area is unique because ...
  • Teutonic State Order’s Cultural Heritage in Towns of Warmia-Masuria Province in Poland 

   Musiaka, Łukasz ORCID (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2014)
   The area of contemporary Warmia-Masuria Province encompasses the major part of the monastic state of the Teutonic Knights, founded in the Middle Ages on the southern coast of the Baltic Sea. This area is unique because of ...
  • The contemporary situation of Polish minority in Lithuania and Lithuanian minority in Poland from the institutional perspective 

   Barwiński, Marek ORCID; Leśniewska, Katarzyna (Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2014)
   Contemporary Polish-Lithuanian relations are heavily burdened by radically different assessments of the situations of the national minorities in the two countries, i.e. Poles in Lithuania and Lithuanians in Poland. ...
  • The ethnic structure of Poland in geographical research 

   Barwiński, Marek ORCID (IGiPZ PAN Warszawa, 2015)
   The article reviews the geographical research on the ethnic structure in Poland from the nineteenth century to the beginning of the second decade of the twenty-first century and cites the main research trends in ethnic ...
  • The Historical Diversity of Poland's Urban Network. Cluster Analysis vs. Historical Regions. 

   Jażdżewska, Iwona (Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 2013)
   Abstract: The article presents an analysis of the urban network in Poland in 2010 based on the statistical method of hierarchical clustering with the aim of identifying historical regional networks of settlements. ...
  • The role of regional products in preserving traditional farming landscapes in the context of development of peripheral regions – Lubelskie Province, Eastern Poland 

   Skowronek, Ewa ORCID; Brzezińska-Wójcik, Teresa ORCID; Stasiak, Andrzej ORCID; Tucki, Andrzej (2020)
   The article presents the functioning of traditional farming landscapes in Eastern Poland, using the example of Lubelskie Province. This peripheral region, situated on the border of the European Union, demonstrates how the ...
  • Tourism ‘Death Space’ and Thanatourism in Poland 

   Tanaś, Sławoj ORCID (STS Science Centre Ltd., 2013-11-01)
   Tourism space organizers use ‘death space’ for the purpose of creating tourism attractions and products in response to market demand. The article presents a short review of research into thanatourism and the use of ‘death ...
  • Tourism-themed internet portals – are new media creating a new tourist? A case study of Polish students 

   Jażdżewska, Iwona; Jagnuszewska, Anna (Nicolaus Copernicus University, 2017)
   Internet media have an influence on many tourism-related issues. This article presents the results of research into the role of tourism-themed portals in the trips taken by Polish university students between 2010 and 2012. ...
  • Triada doświadczeń turystycznych i efekt „wow!” podstawą kreowania nowoczesnej oferty turystycznej 

   Stasiak, Andrzej ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015)
   Nowa ekonomia szczególne znaczenie przypisuje m.in. przekształceniom modelu konsumpcji. Jedną z teorii wyjaśniających związane z tym zjawiska jest tzw. ekonomia doświadczeń (experience economy) autorstwa B. Pine’a i J. ...
  • Turystyczne logo 

   Stasiak, Andrzej ORCID (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, 2002)
   Zagadnienia wizualnej identyfikacji firmy i produktu od dawna poruszane są w literaturze przedmiotu. Prace te rzadko jednak poświęcone są firmom i usługom turystycznym, a przecież problematyka efektywnego wykorzystywania ...
  • Turystyka kontrowersyjna jako emanacja gospodarki doświadczeń 

   Stasiak, Andrzej ORCID (AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Filia w Białej Podlaskiej, 2015)
   Turystyka XXI wieku staje się coraz bardziej skomplikowanym, złożonym i trudnym do jednoznacznej oceny zjawiskiem. Najważniejszymi obszarami kontrowersji są: zachowania turystów, miejsca wypoczynku, formy turystyki, produkty ...
  • Turystyka kulinarna w gospodarce doświadczeń 

   Stasiak, Andrzej ORCID (KulTour.pl - Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej, 2016)
   Celem artykułu jest szczegółowa charakterystyka istoty, składników, roli i znaczenia doświadczenia we współczesnej gastronomii i turystyce kulinarnej. W pracy zaprezentowano m.in.: piramidę potrzeb konsumenta (turysty ...
  • Turystyka miejska jako źródło protestów społecznych: przykłady Wenecji i Barcelony 

   Kowalczyk-Anioł, Joanna; Zmyślony, Piotr (KulTour.pl - Organizator Turystyki Kulturowej i Edukacyjnej, 2017)
   Wzrost znaczenia turystyki miejskiej jako siły zmieniającej miasta staje się źródłem konfliktów, szczególnie w miastach cennych pod względem kulturowym. Emanacją tych zmian są obserwowane w ...
  • Turystyka religijna do sanktuarium Matki Boskiej Kodeńskiej 

   Jażdżewska, Iwona; Wasiluk, Katarzyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014)
   The image of Our Lady of Kodeń has been worshiped by the inhabitants, who were touched by numerous graced as early as the 12th century. Owing to that, it was crowned by pope Clement XI in 1723. For over 300 years, pilgrims ...
  • Turystyka społeczna — istota, determinanty, możliwości i kierunki rozwoju 

   Stasiak, Andrzej ORCID; Włodarczyk, Bogdan (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2012)
   Artykuł jest próbą wskazania głównych problemów związanych z definiowaniem, badaniem i określeniem możliwości rozwoju turystyki społecznej. W ciągu ostatnich lat widać wyraźną ewolucję poglądów związanych z definiowaniem ...
  • Turystyka w lasach francuskich. Przykład projektu Retrouvance® 

   Jażdżewska, Iwona; Lisowska, Anna (WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I HOTELARSTWA W ŁODZI, 2011)
   Forest tourism, called silvatourism, has been present in human life for centuries. Kings, princes, prime ministers and other high officials always rested in hunting lodges or residences built near forests. Today tourists ...
  • Turystyka w parkach narodowych - obszary konfliktów 

   Stasiak, Andrzej ORCID (Wydawnictwo UŁ, 1997)
   Artykuł jest próbą charakterystyki podstawowych sprzeczności pomiędzy ochronną a turystyczną funkcją parków narodowych. Obie te funkcje są zagwarantowane ustawowo, a więc nieusuwalne, ale ich jednoczesna realizacja ...
  • Ukraińskie i łemkowskie struktury organizacyjne w Polsce w latach 1956-2012 

   Barwiński, Marek ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
   Since the middle of the 20th century, the fundamental factors which shaped Ukrainian and Lemko organizational structures in Poland, were the attitude of the state authorities to Ukrainians and Lemkos and political-legal ...