Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
 
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.
 
In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ). repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Room 109,
 

Select a community to browse its collections.

Ceraneum [13]
Czasopisma naukowe / Scientific Journals [23925]
Koła Naukowe UŁ / University of Lodz Academic Clubs [249]
 • Rozum i Pismo. Cud, objawienie i interpretacja Biblii w filozofii Christiana Wolffa 

  Banaszkiewicz, Artur ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  This analytical and reconstructive paper discusses the issues of a miracle and of revelation in Christian Wolff’s rationalistic philosophy. The article comprises three major parts: in the first one I introduce Wolff’s ...
 • Porządek dobroczynności w etyce Tomasza z Akwinu 

  Galewicz, Włodzimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021)
  This paper aims to provide a contribution to the perennial discussion on ranking of our duties to help others by analyzing Thomas Aquinas’s conception of the order of beneficence. After outlining Aquinas’s notion of ...
 • Strukturalne przeobrażenia mas ludowych. Zmiana kulturowa jako ślepe pole teorii modernizacji 

  Skórzyńska, Agata (Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2020)
  Tekst stanowi próbę reinterpretacji Habermasowskiej koncepcji sfery publicznej w dwóch kontekstach: a. w kontekście innych wariantów filozofii praxistowskich (Gramsciego i Bourdieu) oraz współczesnych teorii praktycznych ...
 • Jak istnieje sfera publiczna? Uwagi do agonistycznej krytyki teorii Habermasa 

  Rejniak-Majewska, Agnieszka ORCID (Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2020)
  Artykuł stanowi polemikę ze stanowiskiem Chantal Mouffe, dotyczącym koncepcji sfery publicznej Jürgena Habermasa. W swojej krytyce postpolitycznego neoliberalnego porządku Mouffe przedstawia Habermasa jako naczelnego ...
 • Uniwersalizm moralny w czasach politycznego regresu. Jürgen Habermas o współczesności i dziele życia 

  Czingon, Claudia; Diefenbach, Aletta; Kempf, Victor; Habermas, Jürgen (Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, 2020)
  Jürgen Habermas obchodził w 2019 roku 90. urodziny. Wykorzystaliśmy tę rocznicę jako okazję, aby porozmawiać z jednym z najbardziej wpływowych współczesnych intelektualistów o aktualnych wydarzeniach społeczno-politycznych ...

View more