Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p. 109, I piętro.
 

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

 • Wpływ liczby kadencji lokalnej władzy wykonawczej na sytuację społeczno-gospodarczą gmin 

  Stasiak, Ewelina ORCID (2024)
  W polskich uwarunkowaniach instytucjonalnych, wójtowie gmin jako bezpośrednio wybieralni reprezentanci miejscowych wspólnot lokalnych są ważnymi aktorami rozwoju lokalnego. W ostatnich latach istotnego znaczenia nabrał ...
 • Humanistyka a transgresja czasowa. Uwagi nie tylko na czas pandemii 

  Lemann, Natalia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-12-30)
  Artykuł jest próbą zdiagnozowania wyzwań stojących przed humanistyką w czasie pandemii i poświęcony jest oglądowi tej dziedziny nauki ze względu na jej moc transgresji czasowej. Autorka przytacza filozoficzne poglądy na ...
 • Język i językoznawstwo w przestrzeni paradygmatów 

  Stalmaszczyk, Piotr ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-12-30)
  Celem artykułu jest pokazanie, jak definicje języka i językoznawstwa funkcjonują w metaforycznej przestrzeni różnych paradygmatów. Autor omawia pojęcie paradygmatu w ujęciu Thomasa Kuhna, a także różne sposoby rozumienia ...
 • Uwięzione słowa – o języku w afazji 

  Panasiuk, Jolanta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-12-30)
  Zaburzenia w zachowaniu wynikające z uszkodzenia mózgu od dawna traktowano jako naturalny eksperyment, dzięki któremu fakty, bardzo skomplikowane w normie, ukazują się w postaci rozłożonej, elementarnej. Polem doświadczeń ...
 • Pamięć i pamiętanie w przestrzeni języka z perspektywy badań lingwistycznych 

  Czachur, Waldemar; Wójcicka, Marta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-12-30)
  Celem artykułu jest refleksja lingwistyczna nad językowym charakterem pamięci zbiorowej i pamiętania zbiorowego. W tym celu przedstawimy źródła lingwistycznych inspiracji badawczych, prowadzących do ustaleń, czym jest ...

Pokaż więcej...