Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, które gromadzi i udostępnia materiały dydaktyczne oraz bieżący dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego z dziedzin reprezentowanych na uczelni. Jest to platforma udostępniająca otwarte zasoby naukowe oraz integrująca uczelnię z innymi źródłami informacji naukowej.
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015.

W sprawie deponowania dokumentów autorzy proszeni są o kontakt:
Zespół Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Oddział Informacji Naukowej i Prac Naukowo-Dydaktycznych, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego. p 106, I piętro,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • Does Labour Law Have a Future? 

  Bělina, Miroslav (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Jeśli mamy odpowiedzieć na prowokujące pytanie zawarte w tytule, musimy sprecyzować je co do miejsca i czasu. Z perspektywy miejsca musimy skoncentrować się na kontynentalnej Europie, do której geograficznie należą ...
 • Development and Future Prospects of Labour Law 

  Mangarelli, Cristina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Obecne prawo pracy nie jest takie samo jak trzydzieści lat temu. Stało się bardziej złożone. Powstały nowe konstrukcje prawne, nowe rodzaje ochrony, nowe prawa. Część z tych nowości wiąże się z bezpośrednim stosowaniem ...
 • Civil Rights and the Future of Labour Law 

  Servais, Jean Michel (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  Upadek komunistycznych reżimów w Europie pod koniec wieku XX pokazał, że choć prawa cywilne i polityczne powinny być dopełnione przez prawa socjalne, to jednak stosowanie tych ostatnich nie jest samo w sobie wystarczające ...
 • Determinants of operational budgeting success in manufacturing enterprises 

  Pietrzak, Żaneta (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  The book aims to measure and evaluate the use/success of operational budgeting in Polish companies and to identify and measure the determinants of success, based on the suggested model. It focuses mainly on: (a) the role ...
 • Przyszłość prawa pracy z perspektywy istniejących dla niego zagrożeń 

  Sanetra, Walerian (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
  The analysis of dangers to labour law given by the author takes into account following phenomena: the modernization of the economic structure of contemporary societies, the change in the sphere of the state tasks as well ...

Pokaż więcej...