Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
 
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.
 
In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ). repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Room 109,
 

Select a community to browse its collections.

Ceraneum [14]
Czasopisma naukowe / Scientific Journals [25058]
Koła Naukowe UŁ / University of Lodz Academic Clubs [249]
 • Prawo zamówień publicznych w procesie rewitalizacji 

  Michalak, Magdalena ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022)
  Choć obowiązujące przepisy wskazują cały szereg interesariuszy rewitalizacji to kluczową rolę w tym procesie odgrywa gmina, do której należy przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji. ...
 • Monitoring i ewaluacja procesów rewitalizacji miast 

  Boryczka, Ewa M. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022)
  Miasta ulegają jednak ciągłym przemianom, a współcześnie – w okresie intensywnych, dynamicznych zmian geopolitycznych i społeczno-gospodarczych – borykają się z wieloma problemami. Odradzające się w okresie transformacji ...
 • Zasady planowania i zagospodarowania przestrzennego w kontekście zmian legislacyjnych 

  Domańska, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022)
  Dynamika zmian legislacyjnych wydaje się od kilku lat nabierać coraz większego tempa. Zmiany te dotyczą także sfery prawa planowania przestrzennego. Zasadnicze standardy planowania przestrzennego wyznacza ustawa z dnia 27 ...
 • Urbanistyka współczesna. Wybrane nurty oraz przykłady ich realizacji 

  Wróblewski, Wiktor; Zasina, Jakub ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022)
  Współczesne oblicze urbanistyki, które ma swoje źródła w krytyce zjawisk obserwowanych w miastach od przełomu lat 50. i 60. XX wieku, jest niejednorodne. W praktyce zawodowej oraz w dyskusjach akademickich zazębiają lub ...
 • Baire Category Lower Density Operators with Borel Values 

  Balcerzak, Marek; Hejduk, Jacek ORCID; Wachowicz, Artur (Springer Nature, 2023)
  We prove that the lower density operator associated with the Baire category density points in the real line has Borel values of class Π0/3 which is analogous to the measure case. We also introduce the notion of the Baire ...

View more