Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 109, I piętro.
 

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

Ceraneum [14]
Czasopisma naukowe / Scientific Journals [26569]
Koła Naukowe UŁ / University of Lodz Academic Clubs [254]
 • Locus urbanus w poetyckiej kreacji Wacława z Potoka Potockiego 

  Krawiec-Złotkowska, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023)
  Tytuł szkicu może sugerować, że odbiorca niniejszego tekstu pozna miasta – polskie, a może i europejskie – przedstawione w poetyckiej deskrypcji Wacława, który pisał się „z Potoka”. Jednak w przypadku spuścizny pana z ...
 • Historyczne osiedla podłódzkie wzorowane na założeniach idei miast-ogrodów – geneza, przekształcenia morfologiczne i problemy rozwoju 

  Baranowska-Deptuła, Magdalena; Figlus, Tomasz; Musiaka, Łukasz ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023)
  Celem autorów jest analiza historycznych miejscowości letniskowych, powstałych w okolicach Łodzi, nawiązujących do koncepcji miast-ogrodów, pod kątem przemian morfologicznych, jakich doświadczyły na przestrzeni lat, jak ...
 • The Navigli Circle in Milan, yesterday and today 

  Violante, Antonio (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023)
  Through most of their circuit, the Milanese Navigli surround the historical center of the city, however without showing any segment of this old canal that was built together with other hydraulic projects for the purpose of ...
 • Protestanckie dziedzictwo kulturowe Mazur 

  Szczepankiewicz-Battek, Joanna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023)
  Mazury są jednym z najatrakcyjniejszych turystycznie regionów Polski. Turyści odwiedzający je nastawieni są przede wszystkim na ich walory przyrodnicze, jednak dłuższe czy częstsze pobyty w tym regionie pozwalają zwrócić ...
 • Minority in Postmodern Paradigm. The Carinthian Slovenes 

  Zupančič, Jernej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2023)
  On October 10th, 1920, a plebiscite was held in Carinthia, concluding the final act of the long process of demarcation between the Republic of German Austria and the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes. The referendum was ...

Pokaż więcej...