Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 106, I piętro.
 

 • U źródeł mitu o dobrym cesarzu. Przyczynek polsko-węgierski 

  Woźniak, Krzysztof Paweł (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  W tradycyjnej kulturze chłopskiej podstawową i najczęściej jedyną drogą przekazywania wiedzy o przeszłości, była transmisja ustna. Ograniczała ona możliwość retrospekcji i w zasadzie nie pozwalała sięgnąć w przeszłość dalej ...
 • Korespondencja Aleksandra Patkowskiego z Aleksandrem Macieszą 

  Kasprzyk, Damian (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  Aleksander Patkowski i Aleksander Maciesza to aktywni w okresie II Rzeczypospolitej teoretycy, praktycy i propagatorzy regionalizmu.
 • Aleksandyr Stambolijski w Polsce (26 XII 1920 r. - 6 I 1921 r.) 

  Lech, Andrzej (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie przebiegu oficjalnej wizyty A. Stambolijskiego, premiera rządu bułgarskiego i przywódcy Bułgarskiego Ludowego Związku Chłopskiego (BLZCH) w Polsce na przełomie 1920 i ...
 • Zdobnictwo ludowe na Podhalu jako znak (na przykładzie Bukowiny Tatrzańskiej) 

  Koszarek, Bartłomiej (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  W niniejszej pracy zamierzam przyjrzeć się sztuce ludowej, zwłaszcza zdobniczej, na terenie Bukowiny Tatrzańskiej rozpatrując wytwory tejże sztuki pod kątem znaczeń, funkcji, miejsca powstania oraz roli jej wytwórców w ...
 • Z badań cmentarzyska II w Dąbrowie pod Wieluniem. List Konrada Jażdżewskiego 

  Janiak, Radosław (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
  Pod koniec lat dwudziestych XX wieku na terenach powiatu wieluńskiego podjęte zostały prace badawcze, którymi kierowało dwóch archeologów. Ich wkładu w rozwój polskiej archeologii trudno nie doceniać. Pierwszą z tych ...

Pokaż więcej...