Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 106, I piętro.
 

 • Mentalność ludności wiejskiej w PRL. Studium zmian 

  Szpak, Ewelina (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2011)
  Przedmiotem badań podejmowanych przeze mnie w ramach projektu doktorskiego była mentalność ludności wiejskiej w okresie PRL2 . Odwołując się do definicji mentalności Patricka H. Huttona3 i określając ją jako sposób ...
 • Polskie i rosyjskie problemy z rosyjskością 

  de Lazari, Andrzej (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2009)
 • What Is the Sense in Logic and Philosophy of Language 

  Wybraniec-Skardowska, Urszula (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020-06-30)
  In the paper, various notions of the logical semiotic sense of linguistic expressions – namely, syntactic and semantic, intensional and extensional – are considered and formalised on the basis of a formal-logical conception ...
 • Compounding Objects 

  Šikić, Zvonimir (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020-06-30)
  We prove a characterization theorem for filters, proper filters and ultrafilters which is a kind of converse of Łoś's theorem. It is more natural than the usual intuition of these terms as large sets of coordinates, which ...
 • Cantor on Infinitesimals. Historical and Modern Perspective 

  Błaszczyk, Piotr; Fila, Marlena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020-06-30)
  In his 1887's Mitteilungen zur Lehre von Transfiniten, Cantor seeks to prove inconsistency of infinitesimals. We provide a detailed analysis of his argument from both historical and mathematical perspective. We show that ...

Pokaż więcej...