Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 106, I piętro.
 

  • Polityka bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii w latach 1945–1955 

    Czulda, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
  • Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój obszarów wiejskich 

    Chojnacka, Justyna (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
    Przemiany ustrojowe i gospodarcze dokonujące się w Polsce od początku lat 90-tych XX wieku stawiają przed rolnictwem stale nowe wyzwania. Wiążą się one z koniecznością dokonania restrukturyzacji oraz modernizacji ...
  • Obszar wiejski jako segment rynku politycznego w III Rzeczypospolitej 

    Dzieciński, Paweł (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
    Planując kampanie wyborcze eksperci marketingowi baczną uwagę zwracają na odpowiednio przeprowadzoną segmentację rynku politycznego i wynikające z niej konsekwencje dla kierunku i rodzaju prowadzonych działań marketingowych. ...
  • Jesienny panair w Wyrbicy – święto w społeczności wieloetnicznej 

    Kijewska, Anna (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
    Przedmiotem artykułu będzie doroczny jesienny panair – jarmark w miejscowości Wyrbica (w gminie o tej samej nazwie) w północno-wschodniej Bułgarii. Ze względu na brak dostępu do źródeł dotyczących historii panairu w ...
  • U źródeł mitu o dobrym cesarzu. Przyczynek polsko-węgierski 

    Woźniak, Krzysztof Paweł (Interdyscyplinarny Zespół Badania Wsi UŁ, 2010)
    W tradycyjnej kulturze chłopskiej podstawową i najczęściej jedyną drogą przekazywania wiedzy o przeszłości, była transmisja ustna. Ograniczała ona możliwość retrospekcji i w zasadzie nie pozwalała sięgnąć w przeszłość dalej ...

Pokaż więcej...