Welcome to the University of Lodz Repository (RUŁ). The Repository collects and facilitates didactic materials and current intellectual output of the university research workers. It is a platform facilitating scientific resources and integrating the university with the other sources of information science.
The Repository operates on the basis of regulation of President of the University of Lodz (Rector) No.51 of 31.03.2015.

In order to deposit the documents please contact:
Staff of the University of Lodz Repository (RUŁ).
Aleksandra Brzozowska, Lidia Mikołajuk, Joanna Mróz
Room 106,
e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl

 • Rola motywowania pracowników w zarządzaniu procesem magazynowania 

  Rudek, Iwona; Rudnicka, Agata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Zarządzanie relacjami z pracownikami to jeden z obszarów, które powinny być monitorowane i traktowane jako priorytetowe. Motywowanie pracowników w miejscu pracy to jeden z czynników decydujących o sukcesie przedsiębiorstw. ...
 • Maur jako obcy w Hiszpanii? Między swojskością a odmiennością 

  Biernacka, Maja (Uniwersytet Łódzki, 2017)
  Celem artykułu jest ukazanie znaczenia historycznie kształtowanej, podpartej uproszczoną wizją relacji między chrześcijaństwem i islamem dychotomii „my” i „oni” w Hiszpanii, a w dalszej kolejności odniesienie jej do życia ...
 • Zastosowanie technologii blockchain w łańcuchach dostaw 

  Brzeziński, Jakub (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
  Wyzwania technologiczne stojące przed przedsiębiorstwami funkcjonującymi w dynamicznym otoczeniu biznesowym, wymagają wdrażania coraz nowszych rozwiązań w zakresie cyfryzacji łańcuchów dostaw. Przejawem nowoczesnej ...
 • Wprowadzenie 

  Brzeziński, Jakub; Rudnicka, Agata (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020)
 • Wykaz publikacji Jubilata 

  Hajn, Zbigniew; Skupień, Dagmara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)

View more