Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 109, I piętro.
 

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

Ceraneum [14]
Czasopisma naukowe / Scientific Journals [26539]
Koła Naukowe UŁ / University of Lodz Academic Clubs [254]
 • Doświadczanie przestrzeni w figurach wędrownych jako inicjacja procesu twórczego (off-line) 

  Skrzypczak, Magdalena (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2013)
  This paper focuses on experiencing space as an active, extreme off-line situation of the author/author in spe. It undertakes the problem of mnemology as a crucial, particular, and especially private/individual way of ...
 • Współczesna polska eseistyka w poszukiwaniu aury obrazów malarskich i fotograficznych 

  Lisak-Gębala, Dobrawa (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2013)
  Contemporary polish essays on paintings and photographs, by Wojciech Karpiński, Zbigniew Herbert, Ewa Bieńkowska, Jarosław Iwaszkiewicz, Wojciech Nowicki and Jacek Dehnel, are described in the article as the specific ...
 • Literatura a przełamywanie wstydu 

  Sidowska, Karolina ORCID (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2013)
  The focus of the article is literary approach to the emotion of shame. My thesis is that literature can be perceived as a helpful tool for overcoming shame, because it can present most intimate human experiences in ...
 • Literatura w audiowizualnym typie kultury 

  Antonik, Dominik (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2013)
  The article shows that the biggest beneficiary of possibilities opened by infrastructure of information society is not contemporary literary avant-garde (hypertexts, electronic literature etc.) but popular literature ...
 • Blog jako „dziennik elektroniczny”. Analiza genologiczna blogów pisarzy 

  Maryl, Maciej (Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 2013)
  The article is an attempt at genre analysis of online journals by three Polish writers (Sylwia Chutnik, Jarosław Klejnocki, Jerzy Sosnowski) in both literary-studies and technological perspective. I argue that this ...

Pokaż więcej...