Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p. 109, I piętro.
 

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

 • Pedagogiczne implikacje teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego 

  Chojnowski, Dominik (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-08-20)
  W książce analizuję teorię dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego ze szczególnym uwzględnieniem jej pedagogicznych implikacji dla współczesnych nauk społecznych. Koncepcja ta znalazła uznanie w świecie naukowym, ...
 • Dlaczego mnie zostawiasz? Człowiek i Bóg po Zagładzie w ujęciach Hannah Arendt i Hansa Jonasa 

  Kołodziejczyk, Artur (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2021-10-07)
  Szoah stało się zakwestionowaniem oraz kulturowo-aksjologicznym i duchowym wyjałowieniem całej cywilizacji w jej fundamentach. Pytania o człowieka i Boga po Zagładzie, zrewidowane i skonfrontowane przez Hannah Arendt i ...
 • Vade-mecum. Transliteracja autografu 

  Norwid, Cyprian; Grabowski, Mateusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018-12-30)
  Publikacja stanowi transliterację wszystkich rękopisów wierszy wchodzących w skład Vade-mecum Cypriana Norwida. Jest to pierwsza próba wydania Norwidowskiego dzieła z uwzględnieniem wszystkich elementów autorskiego zapisu, ...
 • Łódzkie biblioteki publiczne: Czas zmian, czas wyzwań 

  Antczak, Mariola ORCID; Czapnik, Grzegorz; Gruszka, Zbigniew (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2020-01-23)
  Biblioteki publiczne są ważnym składnikiem sektora instytucji kultury, ponieważ oferują mieszkańcom nieodpłatny dostęp do wiedzy i zasobów informacyjnych. Ich działalność wpisuje się w szerszy, międzynarodowy kontekst, ...
 • An Interreligious Dialogue: Portrayal of Jews in Dutch French-Language Periodicals (1680–1715) 

  Green, Michael (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022-08-11)
  Jews begun settling in the United Province around the same time as the Huguenots, who fled from the persecution of the Catholic authorities of their native France in the late sixteenth century. For most of these French ...

Pokaż więcej...