Witamy w Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego!
RUŁ gromadzi i udostępnia dorobek naukowy pracowników Uniwersytetu Łódzkiego oraz materiały dydaktyczne. Zasoby deponowane w RUŁ – publikacje, dane badawcze – otrzymują trwały identyfikator (handle). Platforma oparta na oprogramowaniu DSpace udostępnia zasoby naukowe w modelu otwartym, a także umożliwia integrację z innymi źródłami informacji naukowej, m.in. połączenie konta autorskiego z ORCID ID.
 
Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Łódzkiego nr 51 z dnia 31.03.2015 r.
 
W sprawach związanych z deponowaniem dokumentów prosimy o kontakt
z zespołem Repozytorium – e-mail: repozytorium@lib.uni.lodz.pl
 
Aleksandra Brzozowska
Lidia Mikołajuk
Joanna Mróz
Anna Zatora
Marta Gołuchowska
 
Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, p 109, I piętro.
 

Wybierz zbiór, którego kolekcje chcesz przeglądać.

Ceraneum [14]
Czasopisma naukowe / Scientific Journals [25981]
Koła Naukowe UŁ / University of Lodz Academic Clubs [254]
 • Les Dramaturges français devant le personnage de Don Juan 1898-1970 

  Bodeham, Henry L. (Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1972)
  W latach 1900—1960 teatr francuski wystawia w dalszym ciągu sztuki, w których występuje protagonista w typie Don Juana. Aż po rok 1960 autorowie dążą do nadania Don Juanowi nowych twarzy, lecz po 1960 roku nie pojawiają ...
 • Le Héros du roman populaire 

  Angenot, Marc (Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1972)
  We Francji w XIX wieku dominuje pewien typ narracji w powieści, którą nazwano ,,powieścią popularną” (roman populaire). Koncentruje się ona wokół prometejskiego bohatera, nosiciela wartości rzekomo autentycznych, którymi ...
 • Universal periods in literary history 

  Szili, Joseph (Łódzkie Towarzystwo Naukowe; Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, 1972)
  Istnienia w czasie literatury jako instytucji społecznej (tzn. jej funkcjonowania w środowisku, które ją tworzy) nie można oddzielić od istnienia pewnej społeczności ludzkiej określonej granicami geograficznymi lub językowymi ...
 • Nowe chiralne azirydynyloalkohole i aminoazirydyny jako efektywne katalizatory w syntezie asymetrycznej 

  Jarzyński, Szymon (2018)
  In present times asymmetric synthesis is one of the most dynamically expanding fields of modern organic synthesis. The direction for its development are the reactions which allow to obtain enantiomerically pure building ...

Pokaż więcej...